ปูนก่ออิฐมวลเบา TPI M310 (50kg.)

  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ราคารับหน้าโรงงาน
  • มีบริการจัดส่ง 200 ถุง และ 340 ถุง (เต็มเที่ยวรถ)
  • กรณีไม่เต็มเที่ยวรถ กรุณาสอบถาม