เหล็กปลอก

เหล็กปลอก คือ เหล็กที่มีการผลิต ขึ้นมาจากการ นำเหล็กเส้นมาดัด ให้เป็นรูปทรง เหมือนกับสิ่งก่อสร้างคอนกรีตต่าง ๆ เช่น เสา เสาเข็ม คาน เป็นต้น ซึ่งเหล็กปลอกเป็นเหล็ก เสริมคอนกรีตคือ เป็นเหล็กที่มีไว้ เพื่อเสริมแรงดึง ให้กับคอนกรีต ซึ่งมีหน้าที่เสริม กำลังให้กับคอนกรีต อยู่ภายในสิ่งก่อสร้าง และ จะอยู่ในแนวขวาง เพื่อให้สามารถรับแรงเฉือนได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหล็กที่นำมาผลิตนั้น ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้กัน คือเหล็กเส้นกลม และ เป็นเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 6 มม. ซึ่งจะเป็นเหล็ก ที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงมาก และ จึงเป็นที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย เนื่องจากคอนกรีต ปกติทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่

จะมีคุณสมบัติ ที่สามารถรับแรงอัด แรงกดทับ ได้ดี และ มีกำลังอัดสูง แต่คอนกรีตทั่วไปนั้น มีคุณสมบัติ ที่สามารถรับแรงดึง ได้น้อยมาก จึงจำเป็นที่จะใช้ เหล็กที่มีความแข็งแรง มาเสริมเพิ่มเติม แรงดึงให้มากขึ้น และ เหล็กปลอกยังช่วย ป้องกันไม่ให้คอนกรีต เกิดการแตกร้าว อีกทั้งยังช่วยให้คอนกรีต มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สารบัญ

การผลิตเหล็กปลอก

ในการผลิตเหล็กปลอกนั้น จะเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการนำเหล็กเส้น มาดัดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เหมือนกับรูปแบบ ของโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ  ซึ่งจะผลิตโดยการใช้เครื่องจักร ที่ได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพการผลิต เนื่องจากสามารถ ควบคุมคุณภาพการผลิตได้ อีกทั้งเหล็กจะมีขนาด และ คุณภาพที่ เท่ากันตามมาตรฐาน ซึ่งจะต่างจาก การผลิตที่ใช้แรงงานคนดัดเหล็ก และ จะมีความบิดเบี้ยว ของเหล็ก อีกทั้งเหล็กยัง มีความยาวที่ไม่เท่ากันอีกด้วย เพราะแรงงานของคนงาน แต่ล่ะคนไม่เท่ากัน จึงทำให้การผลิตเหล็กปลอกนั้น ผลิตเหล็กปลอกที่มีขนาด และ ความยาวไม่เท่ากันนั้นเอง

ประโยชน์ของเหล็กปลอก

นำมาใช้เสริมตามแนวขวางในเสา และ คาน เพื่อเอาไว้รองรับแรงเฉือน ในรูปแบบของแรงดึงทแยง เหล็กปลอกยังมีการช่วยยึดเหล็กเสริมเอก ให้อยู่ในแนวตรง ขณะเทคอนกรีต และ ช่วยต้านทาน การแบ่งตัวออกทางด้านข้าง เมื่อรองรับแรงอัด ทำให้สามารถรองรับ แรงอัดได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีในการใช้งานเหล็กปลอก

  1. ในการใช้งานเหล็กปลอกนั้นสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงคนงาน เพราะในการใช้งานเหล็กปลอกในงานก่อสร้างนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงคนงานที่เยอะ ๆ นั้นเอง
  2. ข้อในการใช้งานเหล็กปลอกนั้นก็ คือสามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ อีกทั้งในการใช้งานยังสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากอีกด้วย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างนั้นเสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่กำหนดด้วย
  3. เหล็กปลอกเป็นเหล็กที่มีคุณภาพ และ ในการผลิตยังเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐานอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้จริง และ ในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทันทีมากอีกด้วย
  4. เหล็กปลอกสำเร็จรูปนั้นเป็นเหล็กที่มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูก ซึ่งในการใช้งานสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

เหล็กปลอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

คือ เหล็กปลอกเดี่ยว และ เหล็กปลอกเกลียว ซึ่งเหล็กปลอกเดี่ยวจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าเหล็กปลอกแบบเกลียว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวนั้นสามารถป้องกันการหัก และ การแตกของคอนกรีตได้มากกว่า ในการใช้งาน หรือ ติดตั้งเหล็กปลอกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับช่าง หรือ วิศวกรที่มีความรู้ และ ควบคุมดูแลการก่อสร้างนั้น ๆ อยู่

  1. เหล็กปลอกเดียว เป็นเหล็กที่ได้จากการผลิตโดยการนำเหล็กเส้นกลมมาดัด โดยเครื่องจักรที่มีความล้ำสมัย และ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการผลิตอีกด้วย แล้วทำการดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามรูปทรงของคอนกรีต ในการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวจะใช้เป็นเหล็กประคองเหล็กให้ยืนโดยจะอยู่ภายในเหล็กแกนเสา และ จะใช้งานเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กปลอกจะทำหน้าที่เป็นเหล็กเสริมกำลังในการรับแรงอัด และ การรับแรงดึงให้กับโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานเป็นเหล็กเสริมให้กับคอนกรีตได้อย่างหลากหลายมากอีกด้วย เช่น เป็นเหล็กเสริมให้กับเสา เป็นเหล็กเสริมให้กับคาน เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวนั้นสามารถกำหนดความห่างของเหล็กปลอกเดี่ยวได้อีกด้วย และ ทำให้ในการใช้งานเหล็กปลอกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เหล็กปลอกเกลียว เป็นเหล็กที่มีรูปร่างที่มีลักษณะรูปเกลียวทั้งเส้นเลย ในการใช้งานต้องใช้เหล็กปลอกเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กปลอกเกลียวเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงมาก และ มีความทนทานสูงมากอีกด้วย และ ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังครอบคอนกรีต หรือ ครอบคานได้ทั้งเส้น ซึ่งในการใช้งานเหล็กปลอกเกลียวจะมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างจะซับซ้อน มากกว่าการใช้งานเหล็กปลอกเดี่ยวอยู่มาก แต่ถึงยังไงเหล็กปลอกเกลียวก็ยังได้รับความนิยมในการใช้งานมากอยู่ดี เนื่องจากในงานก่อสร้างต้องการคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานของเหล็กปลอกนั้นเอง

วัสดุโครงสร้าง หาซื้อ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี 

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สั่งซื้อ และ สอบถามสินค้าร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork กดคลิกได้เลย

หรือ โทร 086-341-9908 , 086-341-9902

*** กลับหน้าสารบัญ ***