เสาปูนราคา พิเศษ พร้อมจัดส่งจากโรงงาน

สั่งซื้อ เสาปูนราคา พิเศษ และ วัสดุโครงสร้างอื่น ๆ แอดไลน์มาสิ Line@ : @273oyqga

สารบัญ

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็มสำเร็จรูป เป็นส่วนประกอบ และ เป็นวัสดุก่อสร้าง ที่มีความสำคัญมาก ต่อการก่อสร้าง เช่น บ้านพัก อาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพราะเสาเข็มเป็นวัสดุ ที่รับน้ำหนัก (load) ทั้งหมดของสิ่งปลูกสร้าง ก่อนที่จะถ่ายเทน้ำหนักลงในชั้นดิน เสาเข็มจะทำหน้าที่ รับน้ำหนัก หรือ พยุงไม่ให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นั้น ทรุดตัว หรือ ยุบตัวลงไปในพื้นดิน อีกทั้งยังช่วยให้ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นั้น มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องใช้เสาเข็ม นั้นมีน้ำหนักที่มากที่สามารถทรุดตัวลง ในพื้นดินได้ เพื่อให้มีความปลอดภัย และ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างได้นานขึ้น ควรที่จะใช้เสาเข็ม เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างด้วย

ชนิดของเสาเข็ม

 1. เสาเข็มตอก และ เสาเข็มหลัก : เสาเข็มชนิดนี้ จะมีเสาเข็มให้เลือกใช้งาน หลากหลายมาก ทั้งเสาเข็มไม้ เสาเข็มเหล็ก และ เสาเข็มคอนกรีต ( เสาเข็มสำเร็จรูป ) ซึ่งปัจจุบันในการก่อสร้าง จะนิยมใช้เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเสาเข็มชนิดนี้ จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า เสาเข็มแบบอื่น อีกทั้งการใช้งานเสาเข็มชนิดนี้สามารถตรวจสอบ ดูความแข็งแรง และ ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ก่อนการใช้งานได้อีกด้วย และ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ยังมีประสิทธิภาพ ในการรับน้ำหนักได้ถึง 200 ตันต่อเสาหนึ่งต้นอีกด้วย
 2. เสาเข็มเจาะแบบแห้ง : เสาเข็มชนิดนี้ เป็นเสาเข็มที่ ไม่เหมาะสมกับการ ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก หรือ การก่อสร้างที่ ต้องรับน้ำหนักมาก ซึ่งในการใช้งานเสาเข็มนั้น จะมีการใช้ขาตั้ง 3 ขา เจาะลงไปในดิน ให้ลึกพอสมควร หรือ ถึงความลึก ที่เราต้องการแล้ว จึงใส่ปลอกเหล็ก และ หลังจากนั้น จะใส่เหล็กเสริม แล้วเทคอนกรีตตามลงไป ซึ่งขนาดของหลุม จะขึ้นอยู่ตามหน้าตัด ของเสาเข็มที่ใช้งาน
 3. เสาเข็มกลมอัดแรง : เสาเข็มชนิดนี้ เหมาะกับงานที่มี ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีคุณสมบ้ติ ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150-2,000 ตัน มีหน้าตัดที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับเสาเข็มคอนกรีต และ จะมีขนาดอยู่ที่ 0.35 -200 เมตร อีกทั้งเสาเข็มชนิดนี้ จะมีราคาที่แพงกว่า เสาเข็มชนิดอื่น ๆ ในการใช้งานเสาเข็มชนิดนี้ จะต้องมีเครื่องจักร เจาะหลุม และ จะมีการเพิ่มสารชนิดหนึ่งที่ป้องกัน ไม่ให้น้ำผสมกันกับดิน ภายในหลุมเจาะ อีกทั้งยังช่วย ไม่ให้หลุม ที่เจาะเกิดการพัง หรือ เสียหาย ซึ่งสารชนิดนี้ มีชื่อว่าสารเบนโทไนท์

หน้าตัดของเสาเข็ม

หน้าตัดของเสาเข็ม จะมีให้เลือกใช้หลากหลาย และ จะทำให้การใช้งานนั้น แตกต่างกันไป

 1. หน้าตัดสี่เหลี่ยม และ สี่เหลี่ยมกลวง
 2. หน้าตัดวงกลม และ วงกลมกลวง
 3. หน้าตัดหกเหลี่ยมกลวง
 4. หน้าตัดตัวไอ หน้าตัดตัววาย และ หน้าตัดตัวที
 5. หน้าตัดพระจันทร์ครึ่งซีก

นายช่างกรุ๊ป จำหน่ายเสาเข็มสำเร็จรูป

การใช้เสาเข็มในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเสาเข็มก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้างอยู่เสมอ เพราะว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ไม่สามารถตัดออกไปได้ในการก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้เสาเข็มมีประสิทธิภาพและการติดตั้งให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อความเหมาะกับการใช้งานตามยุคสมัย โดยอาจจะมีการคำนึ่งถึงค่าใช้จ่ายและการลดปัญหาต่าง ๆ เช่น การลดปัญาในการติดตั้งให้สามารถติดตั้งได้สะดกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาด้านมลพิษทางเสียง หรือลดปัญหาการสั่นสะเทือนในขณะที่ใช้งานเสาเข็ม รวมไปถึงอาจจะทำให้ในการใช้งานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพิ่มขึ้น

ข้อแนะนำ

ในการใช้งานเสาเข็มแต่ล่ะประเภทนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุด อีกทั้งในการใช้งานยังต้องคำนึ่งถึงสิ่งต่าง ๆ ร่วมด้วย เช่น สภาพชั้นดิน ขนาดของสิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั้งความคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานนี้จะต้องมีวิศวะกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเป็นอย่างมาก เพราะว่าเสาเข็มเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้าง จึงจะต้องมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามมาตรฐาน

ในการใช้งานเสาเข็มมีข้อควรระวังดังนี้

ในการก่อสร้าง หรือ ลงเสาเข็มนั้น ก็จะมีข้อควรระวัง เนื่องจากการใช้เสาเข็มบางประเภทในงานก่อสร้างนั้น อาจจะไปรบกวนผู้อื่น หรือ อาจจะเกิดความเสียหายกับอาคารที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะมีผลระทบต่อการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ เช่น การใช้เสาเข็มประเภทตอก ในการใช้อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน หรือ เกิดเสียงดังในขณะที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้างนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและตามหลักทางวิศวกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ

ข้อเสียของการใช้เสาเข็มแต่ละประเภท

 1. ข้อเสียของเสาเข็มตอก : เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีขนาดใหญ่และจำเป็นที่ต้องย้ายด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะไม่เหมาะกับงานก่อสร้างที่มีพื้นที่ขนาดเล็กหรือจำกัด เพราะไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้
 2. ข้อเสียของเสาเข็มเจาะแบบแห้ง : เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีข้อจำกัดในการรับน้ำหนัก ซึ่งจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มาก จึงไท่เหมาะกับการใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 3. ข้อเสียของการเจาะแบบเปียก : เป็นเสาเข็มที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการติดตั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านเสาเข็มเป็นพิเศษ

นายช่างกรุ๊ป จำหน่ายเสาเข็มสำเร็จรูป

สั่งซื้อ เสาปูนราคา พิเศษ ได้ที่นี่

Line@ : @273oyqga