เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็มสำเร็จรูป เป็นส่วนประกอบและเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญมากต่อการก่อสร้าง เช่น บ้านพัก อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพราะเสาเข็มเป็นวัสดุที่รับน้ำหนัก (load) ทั้งหมดของสิ่งปลูกสร้างก่อนที่จะถ่ายเทน้ำหนักลงในชั้นดิน เสาเข็มจะทำหน้าที่รับน้ำหนักหรือพยุงไม่ให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นั้นทรุดตัวหรือยุบตัวลงไปในพื้นดิน อีกทั้งยังช่วยให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้เสาเข็มนั้นมีน้ำหนักที่มากที่สามารถทรุดตัวลงในพื้นดินได้ เพื่อให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างได้นานขึ้นควรที่จะใช้เสาเข็มเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างด้วย

ชนิดของเสาเข็ม

 1. เสาเข็มตอกและเสาเข็มหลัก : เสาเข็มชนิดนี้จะเสาเข็มให้เลือกใช้งานหลากหลายมาก ทั้งเสาเข็มไม้ เสาเข็มเหล็กและเสาเข็มคอนกรีต(เสาเข็มสำเร็จรูป) ซึ่งปัจจุบันในการก่อสร้างจะนิยมใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเสาเข็มชนิดนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเสาเข็มแบบอื่น อีกทั้งการใช้งานเสาเข็มชนิดนี้สามารถตรวจดูความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของเสาเข็มก่อนการใช้งานได้อีกด้วยและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ยังมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ถึง 200 ตันต่อเสาหนึ่งต้นอีกด้วย
 2. เสาเข็มเจาะแบบแห้ง : เสาเข็มชนิดนี้เป็นเสาเข็มที่ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากหรือการก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก ซึ่งในการใช้งานเสาเข็มนั้นจะมีการใช้ขาตั้ง 3 ขา เจาะลงไปในดินให้ลึกพอสมควรหรือถึงความลึกที่เราต้องการแล้วจึงใส่ปลอกเหล็กและหลังจากนั้นจะใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตตามลงไป ซึ่งขนาดของหลุมจะขึ้นอยู่ตามหน้าตัดของเสาเข็มที่ใช้งาน
 3. เสาเข็มชนิดนี้เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีคุณสมบ้ติที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150-2,000 ตัน มีหน้าตัดที่ใหญ่เมื่อเทียบกับเสาเข็มคอนกรีตและจะมีขนาดอยู่ที่ 0.35 -200 เมตร อีกทั้งเสาเข็มชนิดนี้จะมีราคาที่แพงกว่าเสาเข็มชนิดอื่น ในการใช้งานเสาเข็มชนิดนี้จะต้องมีเครื่องจักรเจาะหลุมและจะมีการเพิ่มสารชนิดหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้น้ำผสมกันกับดินภายในหลุมเจาะ อีกทั้งยังช่วยไม่ให้หลุมที่เจาะเกิดการพังหรือเสียหาย ซึ่งสารชนิดนี้มีชื่อว่าสารเบนโทไนท์

หน้าตัดของเสาเข็ม

หน้าตัดของเสาเข็มจะมีให้เลือกใช้หลากหลายและจะทำให้การใช้งานนั้นแตกต่างกันไป

 1. หน้าตัดสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมกลวง
 2. หน้าตัดวงกลมและวงกลมกลวง
 3. หน้าตัดหกเหลี่ยมกลวง
 4. หน้าตัดตัวไอ หน้าตัดตัววายและหน้าตัดตัวที
 5. หน้าตัดพระจันทร์ครึ่งซีก

การใช้เสาเข็มในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเสาเข็มก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้างอยู่เสมอ เพราะว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ไม่สามารถตัดออกไปได้ในการก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้เสาเข็มมีประสิทธิภาพและการติดตั้งให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อความเหมาะกับการใช้งานตามยุคสมัย โดยอาจจะมีการคำนึ่งถึงค่าใช้จ่ายและการลดปัญหาต่าง ๆ เช่น การลดปัญาในการติดตั้งให้สามารถติดตั้งได้สะดกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาด้านมลพิษทางเสียง หรือลดปัญหาการสั่นสะเทือนในขณะที่ใช้งานเสาเข็ม รวมไปถึงอาจจะทำให้ในการใช้งานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพิ่มขึ้น

ข้อแนะนำ

ในการใช้งานเสาเข็มแต่ล่ะประเภทนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุด อีกทั้งในการใช้งานยังต้องคำนึ่งถึงสิ่งต่าง ๆ ร่วมด้วย เช่น สภาพชั้นดิน ขนาดของสิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั้งความคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานนี้จะต้องมีวิศวะกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเป็นอย่างมาก เพราะว่าเสาเข็มเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้าง จึงจะต้องมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อควรระวังในการใช้งานเสาเข็ม

ในการก่อสร้างหรือลงเสาเข็มนั้นก็จะมีข้อควรระวัง เนื่องจากการใช้เสาเข็มบางประเภทในงานก่อสร้างนั้น อาจจะไปรบกวนผู้อื่นหรืออาจจะเกิดความเสียหายกับอาคารที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะมีผลระทบต่อการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ เช่น การใช้เสาเข็มประเภทตอก ในการใช้อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังในขณะที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้างนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและตามหลักทางวิศวกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ

ข้อเสียของการใช้เสาเข็มแต่ละประเภท

 1. ข้อเสียของเสาเข็มตอก : เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีขนาดใหญ่และจำเป็นที่ต้องย้ายด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะไม่เหมาะกับงานก่อสร้างที่มีพื้นที่ขนาดเล็กหรือจำกัด เพราะไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้
 2. ข้อเสียของเสาเข็มเจาะแบบแห้ง : เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มที่มีข้อจำกัดในการรับน้ำหนัก ซึ่งจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มาก จึงไท่เหมาะกับการใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 3. ข้อเสียของการเจาะแบบเปียก : เป็นเสาเข็มที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการติดตั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านเสาเข็มเป็นพิเศษ