ท่อสเตนเลส

ท่อสเตนเลส เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพที่สามารถป้องกัน ต้านทานต่อการกัดกร่อนต่างๆ และ การกัดกร่อนของสนิมได้สูง ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้มาจาก การผสมรวมตัวกันของ โครเมียม นิเกิล โมลิบดินัม ไทยทาเนียม และ ท่อสเตนเลสยังเป็น ที่นิยมในการใช้งาน ในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานตกแต่ง เนื่องจากสเตนเลสเป็นวัสดุ ที่มีความทนทาน ความแข็งแรงสูง และ ยังเป็นวัสดุที่ยากต่อการเกิดสนิม เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นทั่วไป อีกทั้งยังเป็น ท่อสเตนเลสที่มีความสวยงาม สามารถติดตั้ง เชื่อมแต่งรอยต่อ หรือใช้งานได้อย่างดี และ สะดวก และ ยังเป็นวัสดุที่สามารถทนต่อ อุณหภูมิที่สูงสุด และ อุณหภูมิที่ต่ำสุดได้อย่างดี และ ยังคงความแข็งแรงของตัวสเตนเลส ไว้อีกด้วย เนื่องด้วยเป็นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างจากวัสดุอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ ต่อการใช้งานมากกว่า เลยทำให้สเตนเลสถูกใช้กันอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นวัสดุ ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และ ยังสามารถนำสเตนเลสกับใช้ใหม่ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของท่อสเตนเลส

 1. เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนต่าง ๆ และ การกัดกร่อนของสนิทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวัสดุ ที่มีส่วนประกอบที่มีคุณภาพที่ดีคือ โครเมียม นิเกิล โมลิบดินัม ไทยทาเนียม ซึ่งส่วนประกอบนี้สามารถ สร้างฟิล์มบางที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้สูงเองได้ และ หากเกิดการขีดขูดที่ผิวของสเตนเลส ก็สามารถสร้างฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนขึ้นมาให้ได้เอง
 2. เป็นท่อสเตนเลสที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถต้านทาน และ ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงสุด และ ต่ำสุดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นท่อสเตนเลส จึงสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ โดยจะไม่เกิดการชำรุดเสียหายและ เกิดสนิม ซึ่งจะใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 3. ท่อสเตนเลสเป็นวัสดุที่มีความแข็งแร งและ ทนทานสูง ซึ่งสามารถเพิ่มคุณสมบัติ ความแข็งแกร่ง และ ความแข็งแรงของท่อสเตนเลส ได้โดยการขึ้นรูปแบบเย็น เพื่อให้ท่อสเตนเลสนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ชำรุดเสียหายได้ยากเมื่อทำการใช้งานสเตนเลส
 4. เป็นท่อที่มีความสวยงาม สามารถใช้ในงานตกแต่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันนั้น สเตนเลสมีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย เนื่องจากสามารถเคลือบผิว ของสเตนเลสให้มีสีสัน ตามความต้องการที่จะใช้งานได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
 5. ท่อสเตนเลสเป็นท่อที่มีความปลอดภัย และ ถูกสุขลัษณะสูง เนื่องจากเป็นวัสดุ ที่มีความเป็นกลางไม่สามารถดูดซึมสารใด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ในอุปกรณ์ ที่ต้องการความสะอาด และ ความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นวัสดุ ที่นำไปผลิตเครื่องมือ และ เครื่องครัวที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ใช้ในชีวิตประจำวัน และ ยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมา ใช้ใหม่ได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นวัสดุ ที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ที่น้อยเมื่อเทียบกับคุณภาพ และ อายุการใช้งานของสเตนเลส

ประเภทและการใช้งานของท่อสเตนเลส

 1. ออสเตนิติก เป็นสเตนเลสที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานผลิต เครื่องมือทำครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ใช้ในงานตกแต่งเป็นต้น อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ อาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และ มีสุขอนามัยที่ถูกต้อง และใช้ในขั้นตอนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในโรงพยาบาล สเตนเลสจึงเป็นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติที่ตรงต่อความต้องการในการใช้งาน
 2. เฟอร์ริติก สเตนเลสประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในงาน ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน และ ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ช้อน มีด จาน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้ใน ขั้นตอนการผลิต ที่ใช้เครื่องถ่ายเทความร้อน และ ยังมีการนำไปใช้งานเป็นส่วนประกอบ ที่อยู่ในเครื่องจักรต่าง ๆ
 3. มาร์เทนซิติก ซึ่งเป็นสเตนเลส ที่มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขึ้นรูป เป็นอุปกรณ์ และ เครื่องมือตัด เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น อีกทั้งสเตนเลสประเภทนี้ ส่วนมากจะถูกผลิตออกมา ในรูปแผ่น ท่อกลม กล่องแบน และ แบบกล่อง เป็นต้น
 4. ดูเพล็กซ์ เป็นสเตนเลส ที่ที่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ งานเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการถ่ายเทความร้อน รวมไปถึงใช้ใน อุตสาหกรรมการหมักดองอาหาร และ การใช้งานในกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมาย

การใช้งานท่อสเตนเลส

การใช้งานท่อสเตนเลสนั้น สามารถนำไปใช้งานได้ อย่างหลากหลาย เนื่องจากเป็นวัสดุ ที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งการนำไปใช้งาน ยังสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถนำไปขึ้นเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือตามที่ต้องการได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบัน สเตนเลสจะเป็นวัสดุที่นิยม นำไปใช้งานกันอย่างมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่ สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูง และ อุณหภูมิที่ต่ำได้ดี และ ยังคงความแข็งแรงที่เป็นคุณสมบัติไว้อีกด้วย สเตนเลสเป็นวัสดุ ที่เมื่อเกิดความเสียหาย หรือ ชำรุด และ จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ที่ต่ำกว่าวัสดุประเภทอื่น และ สามารถซ่อมแซม ได้ง่ายอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นวัสดุ ที่มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานมากจึงสามารถใช้งานสเตนเลสได้อย่างคุ้มค่า

ข้อจำกัดของท่อสเตนเลส

 1. สเตนเลสเป็นวัสดุ ที่ไม่สามารถทำการดัดโค้งได้มาก เนื่องจากสเตนเลส อาจจะเกิดการชำรุด และ เสียหายได้เมื่อมีการดัดให้โค้ง ที่มากจนเกินไป
 2. สเตนเลส ไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ หรือ บริเวณที่ไม่มีออกซิเจนอยู่ และ ห้ามใช้งานกับสเตนเลส กับกรดที่มีความเข้มข้น เนื่องจากตัวสเตนเลส ไม่สามารถทนทาน ต่อกรดที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 3. ท่อสเตนเลสเป็นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติ ในการนำความร้อนที่ต่ำมาก อีกทั้งยังไม่สามารถ กักเก็บความร้อนได้ จึงไม่เหมาะกับการใช้ในงาน ที่ต้องการวัสดุนำความร้อนได้
 4. สเตนเลสเป็นวัสดุที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก และ วัสดุอื่น ๆ