พื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

พื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จะเป็นการนำสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี มาทำเป็นพื้น และ ในการใช้งานสามารถมั่นใจใน คุณสมบัติของ พื้นสมาร์ทบอร์ด ได้เลย เนื่องจากมีการผลิต ที่ได้มาตรฐานและ ยังมีการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่มีความล้ำสมัย อีกทั้งยังมีการผลิต และ ผสมผสานจากวัสดุที่มีคุณสมบัติ และ มีคุณภาพสูง คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายซิลิก้า และ เส้นในชนิดที่พิเศษ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการ การผลิต และ กระบวนการอบไอน้ำที่มีความดัน และอุณหภูมิที่สูง ทำให้ได้พื้นสมาร์ทบอร์ด ที่มีความแข็งแรง ความทนทาน มีความเหนี่ยวเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ที่สามารถทนทานต่อความชื้น และ น้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะไม่มีการบวมน้ำ หรือ มีการผุพังของไม้พื้น เอสซีจี อีกทั้งในการผลิต ยังไม่มีส่วนผสมของใยหิน ทำให้มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องกังวลในการใช้งานพื้น สมาร์ทบอร์ดเอสซีจี และ พื้นสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี ยังสามารถใช้งาน ได้ทั้งภายใน และ ภายนอก ซึ่งจะทำให้พื้นบ้านนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการผลิตพื้น เอสซีจี ออกมาให้มีขนาดที่พอดีต่อการใช้งานซึ่งสามารถใช้งานแล้วทำให้งานปูพื้นเอสซีจีนั้น สามารถใช้งานได้ง่าย และ ยังทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อควรระวัง และ ข้อแนะนำในการใช้งานแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

 1. ในการใช้งานพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ใช้งานให้ถูกต้องและจะต้องใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจีด้วย เพื่อที่จะได้ใช้งานพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจีได้อย่างคุ่มค่า อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดการชำรุด และการแตก ของพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ให้มีระยะเวลาใช้งานมากยิ่งขึ้น
 2. จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ให้ถูกต้องตามคู่มือการติดตั้งแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีการกำหนดบอกไว้ อีกทั้งจำเป็นที่จะใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งแผ่นพื้น เอสซีจีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการติดตั้งแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี อีกทั้งหากใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการติดตั้งก็จะทำให้พื้นสมาร์ทบอร์ดเอสซีจีนั้นมีความแข็งแรงและมีความทนทานในการใช้งาน และสามารถใช้งานพื้นสมาร์ทบอร์ดได้อย่างปลอดภัย

การเตรียมงานก่อนการติดตั้งแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด

 1. ทำการเตรียมโครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักของแผ่นพื้น ต้องทำการสร้างโครงคร่าวให้มีความแข็งแรง และ เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักของแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ได้อย่างปลอดภัย
 2. โครงคร่าวจำเป็นที่จะต้องมีหน้ากว้างตามขนาดที่มีการกำหนดไว้ และถ้าโครงคร่าวเป็นเหล็ก จำเป็นที่โครงคร่าวต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันสนิมได้ในระดับหนึ่ง

การติดตั้งพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

 1. ต้องทำการตรวจสอบโครงคร่าวด้วยอุปกรณ์ อีกทั้งระยะห่างโครงคร่าวต้องไม่มากกว่าที่ทำการกำหนดไว้
 2. ทำการติดตั้งแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี โดยการวางแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ดแล้วทำการยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน จะต้องทำการยึดห้ามมีความห่างมากกว่า 40 ซม. และต้องทำการยิงตะปูยึดห่างจากขอบของแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี อยู่ที่ 1.2 ซม.
 3. หลังจากทำการยึดแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดเอสซีจีเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดแผ่นพื้นด้วยแปรง หรือผ้าที่ใช้ทำความสะอาดให้แผ่นพื้น เอสซีจีมีความสะอาด
 4. ทำการผสมกัมกรีตในอัตราส่วนทีมีการกำหนดไว้ แล้วหลังจากนั้นนำไปทาที่บริเวณขอบของแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
 5. เมื่อทำการทากัมกรีตเสร็จแล้วหลังจากนั้นนำแผ่นพื้นมาว่างติดต่อกัน
 6. ทำการปากเนื้อของกัมกรีตที่ล้นออกมาออกให้สะอาด แล้วหลังจากนั้นทำการยึดแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ดเอสซีจีด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน อีกทั้งต้องทำการติดตั้งแผ่นพื้น เอสซีจี แบบสลับกันไปเพื่อไม่ให้มีรอยต่อตรงกัน
 7. ทำการอุดรูด้วยกัมกรีตที่บริเวณหัวตะปูเกลียว
 8. เมื่อทำการติดตั้งแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เสร็จและหลังจากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นสมาร์ทบอร์ดเอสซีจีให้สะอาด และทำการทาสีต่อไป

คุณสมบัติของพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

 1. เป็นวัสดุปูพื้นที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของแผ่นพื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ได้เลย
 2. เป็นวัสดุปูพื้นที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานทุกสภาพอากาศ ซึ่งสามารถทนต่อความชื้นและน้ำได้เป็นอย่างดี ในการใช้งานที่สัมผัสกับอากาศชื้นหรือใช้งานในฤดูฝนตัวพื้นสมาร์ทบอร์ดเอสซีจีจะไม่มีการบวมน้ำและไม่มีการชำรุดเสียหาย
 3. เป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดที่มีการผลิตมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์จึงทำให้สามารถป้องกันปลวกที่จะมากัดกินพื้น สมาร์ทบอร์ดได้เลย
 4. เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานและทำการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการผลิตออกมาให้มีขนาดที่พอเหมาะต่อการใช้งาน
 5. พื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เป็นวัสดุปูพื้นที่มีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี