สเตนเลสแผ่น ผิวด้าน No.1

สเตนเลสแผ่น ผิวด้าน No.1 นั้น เป็นสเตนเลส ที่ได้จากกระบวนการ การรีดแบบร้อน และ กระบวนการรีดแบบเย็น ซึ่งจะมีการขจัด คราบออกไซด์ ด้วยความร้อนที่สูง แล้วทำการรีดเป็นแผ่น สเตนเลสด้วยลูกรีด ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแผ่นสเตนเลส No.1จะมีผิดที่ด้าน ไม่ค่อยมีความเรียบเนียนเหมือนกับ สเตนเลสแผ่นผิวมัน 2B แต่ก็มีคุณสมบัติที่มีความใกล้เคียงกัน อีกทั้งสเตนเลสแผ่น ผิวด้าน No.1 ยังมีคุณสมบัติ ที่สามารถทนต่อ ความร้อนได้ดีเป็นอย่างมาก สามารถใช้งาน กับความร้อนได้ดี หรือ จะใช้เป็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน และ ยังมีคุณสมบัติ ที่สามารถป้องกันการ กัดกร่อนของสนิมได้ดี อีกทั้งยังมีความแข็งแรง มากอีกด้วย ซึ่งสเตนเลสประเภทนี้ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย และ เป็นที่นิยมใช้งานกันมาก เพราะตัวสเตนเลส เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ ที่มีความหลากหลาย และ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพตรงต่อ ความต้องการที่จะใช้งาน ของคนในปัจจุบัน และ ยังเป็นวัสดุที่มี คุณสมบัติ ที่มีความแตกต่าง จากวัสดุและเหล็กชนิดอื่น ๆ

การผลิตสเตนเลส NO.1

ในการผลิตสเตนเลสนั้น จะเป็นการนำเศษของ เหล็กสเตนเลส มาหลอมรวมกันในเตาอาร์คไฟฟ้า แล้วหลังจากนั้นนำสเตนเลสหลอม เข้าสู่กระบวนการ AOD ซึ่งเป็นกระบวนการ การขจัดคาร์บอนในเหล็กออก ให้คงเหลือแค่ธาตุที่ต้องการ และ จำเป็นที่ต้องใช้ หลังจากที่ทำการ ขจัดคาร์บอนเสร็จแล้ว จะทำการนำเหล็กสเตนเลส เข้าสู่การหล่อแบบต่อเนื่อง แล้วทำให้สเตนเลสเย็นตัว แล้วนำเข้าสู่กระบวนการ การรีดแบบร้อน และ การรีดแบบเย็น หลังจากนั้น นำเข้าสู่ขั้นตอนการอบอ่อน และ ทำการขจัดคราบออกไซด์ ด้วยความร้อน อีกทั้งในการผลิต สามารถกำหนดขนาด ตามความต้องการ ที่จะใช้งานได้เลย ซึ่งในการผลิตยัง ทำให้สเตนเลสแผ่น NO.1 มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง และ มีความทนทานสูง ซึ่งสามารถนำ สเตนเลสแผ่น No.1 ไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย และ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากคุณสมบัติ ของสเตนเลสนั้น จะไม่มีการทำปฏิกิริยาใด ๆ กับสารเคมีหรือสารต่าง ๆ นั้นเอง

คุณสมบัติของสเตนเลสแผ่น NO.1

  1. สเตนเลสแผ่น 1 เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพที่ป้องกันการกัดกร่อน ของสนิม และ สิ่งต่าง ๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถ ใช้งานในพื้นที่ หรือ บริเวณที่มีความกัดกร่อนสูง ได้โดยไม่เกิดการชำรุดเสียหาย กับตัวแผ่นสเตนเลสอีกด้วย
  2. เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานในพื้นที่ หรือ บริเวณที่มีอุณหภูมิที่สูงได้ และ ยังใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งสามารถใช้งาน ได้โดยที่ไม่มีการชำรุด เสียหายเลย
  3. เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นวัสดุ ที่ไม่มีการทำปฏิกิริยา กับสารเคมี หรือ สารใด ๆ จึงมั่นใจในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์จากสเตนเลส ได้ว่ามีความปลอดภัย ต่อร่างกาย และ ไม่เป็นอันตรายแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงาน ประเภทเครื่องครัว และ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล
  4. สเตนเลสเป็นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถสร้างฟิล์มบางๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกันการกัดกร่อน จากสิ่งต่าง ๆ ได้เอง และ หากเกิดการชำรุดสเตนเลส ก็จะสามารถสร้างฟิล์ม ขึ้นมาทดแทนอันเก่าที่เสียหายเองได้

การนำสเตนเลส ผิวด้าน NO.1มาใช้งาน

ในการใช้งานสเตนเลส ผิวด้าน NO.1 นั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในงาน และ โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นถังเก็บสาร หรือเครื่องมือต่าง ๆ เนื่องจากสเตนเลสผิวด้านเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแกร่ง และ มีคุณสมบัติที่สามารถทนทานต่อความร้อน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีการเกิดของสนิมที่ต่ำหรือไม่มีสนิม และ ยังสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เพราะเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานที่นาน อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีการชำรุดเสียหายได้ยาก และ ค่าซ่อมแซมต่ำอีกด้วย และ สเตนเลสผิวด้านจะมีขนาดความหนาเริ่มต้นอยู่ที่ 3 มิลลิเมตร และ สเตนเลสประเภทนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะใช้ในงานเครื่องครัวก็สามารถทำดี และ มีประสิทธิภาพเนื่องจากสเตนเลสประเภทนี้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีและยังเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยอีกด้วย ในการใช้งานไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอน