ปูนทีพีไอโพลีน (TPI)

ปูนก่ออิฐมวลเบา TPI M310 (50kg.)