ท่อสตรีม เหล็ก SCH#40

ท่อสตีม เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพสูงอีกทั้งยังเป็นเหล็กที่มีการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีผู้ควบคุมที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง อีกทั้งยังเป็นเหล็กที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิต ซึ่งเหล็ก SCH เป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมจะมีความยาวต่อเส้นอยู่ที่ 6 เมตร และยังเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายอีกด้วย เหล็กประเภทนี้เป็นเหล็กที่มีราคาค่อนข้างที่จะพอดีคนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นโครงสร้าง ท่อลำเลียง ท่อแก๊ส เป็นต้น และเหล็ก SCH ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็ก SCH แบบมีตะเข็บ และเหล็ก SCH แบบไม่มีตะเข็บ

  1. เหล็ก SCH#40 แบบมีตะเข็บ

ท่อสตีมแบบมีตะเข็บเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพสูงอีกทั้งยังเป็นเหล็กที่มีการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีผู้ควบคุมที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งเหล็ก SCH เป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมมีความยายต่อเส้นอยู่ที่ 6 เมตร และยังได้รับมาตรฐาน มอก.107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่สูงของเหล็กรูปพรรณ เหล็ก SCH แบบมีตะเข็บนี้คนส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา เป็นต้น เหล็ก SCH เป็นเหล็กที่ไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ต้องรับแรงดันมาก ๆ เนื่องจากเป็นเหล็กที่ผลิตโดยการเชื่อมจึงทำให้มีรอยตะเข็บถ้าหากใช้งานที่มีแรงดันที่สูงอาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้

  1. เหล็ก SCH#40 แบบไม่มีตะเข็บ

ท่อสตีมแบบมีมีตะเข็บเป็นเหล็กที่ได้จากการผ่านกระบวนการผลิตที่นำเหล็กมาดัดเป็นทรงท่อด้วยความร้อนที่สูงประมาณ 1200 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีดและขึ้นรูปให้เป็นทรงท่อ ซึ่งการทำวิธีนี้จะทำให้ได้ท่อเหล็กที่ไม่มีตะเข็บ เหล็ก SCH ประเภทนี้เป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและส่วนใหญ่จะใช้กับงานที่ต้องรับแรงดันที่เยอะอีกทั้งยังสามารถทนต่อความร้อนที่สูงมากได้อีกด้วย เช่น ใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำมัน ท่อส่งแก๊ส หรือแม้กระทั่งงานโครงสร้างก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งท่อเหล็กประเภทนี้มีความแข็งแรงมากในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยังเป็นเหล็กที่ได้รับมาตรฐาน มอก.อีกด้วย

การนำไปใช้งานของ ท่อสตีม เหล็กท่อแรงดันแบบมีตะเข็บ

การใช้งานเหล็กท่อประเภทนี้นั้นส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่รับแรงดันน้อยไม่สามารถใช้ในงานที่มีความดันสูง ๆ ได้เนื่องจากเป็นเหล็กที่มีความดันต่ำและมีรอยตะเข็บ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อชลประทาน เป็นต้น ในการใช้งานนั้นต้องใช้งานให้ถูกต้องและใช้งานอย่างเหมาะสมหากใช้งานไม่ถูกต้องและใช้งานไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น นำท่อเหล็กประเภทนี้ไปใช้ในงานที่ต้องรับแรงดันสูง ๆ อาจจะทำให้ท่อเหล็กที่มีตะเข็บเกิดการชำรุดหรืออาจจะเกิดรอยแตกร้าวได้ ซึ่งหากเกิดการชำรุดเสียหายแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะทำให้สิ้นเปลืองและสิ้นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างได้หรืออาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเลยก็ว่าได้

การนำไปใช้งานของ ท่อสตีม เหล็กท่อแรงดันแบบไร้ตะเข็บ

ในการใช้งานเหล็กท่อประเภทนี้นั้นคนส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยและใช้ในงานที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดอาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ เช่น ใช้เป็นท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส ท่อน้ำดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งเหล็กท่อประเภทนี้เป็นเหล็กท่อที่มีความแข็งแรงอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสามารถทนต่อความร้อนที่สูงได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นเหล็กที่มีการผลิตมาจากความร้อนและสามารถใช้ในงานที่มีความดันที่เยอะ แต่ราคาของเหล็กท่อประเภทนี้เป็นเหล็กที่ราคาค่อนข้างสูงนิดหน่อยแต่เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและคุณภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าในการใช้งาน

ข้อดีของเหล็กท่อแรงดัน SCH 40

  1. เป็นเหล็กท่อที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานมาก อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนที่สูงอีกด้วย
  2. เป็นท่อที่มีน้ำหนักที่เบาจึงทำให้เวลาในการใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย
  3. เหล็กท่อแรงดันเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
  4. เหล็กท่อแรงดันเป็นเหล็กที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบ่อย ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียว

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเหล็กท่อแรงดัน

เหล็ก SCH เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีการผลิตขึ้นมาจากความร้อนที่สูงประมาณ 1200 องศาเซลเซียส ซึ่งเหล็ก SCH จะมีลักษณะที่เป็นทรงท่อ อีกทั้งยังมีความยาวต่อเส้นอยู่ที่ 6 เมตร และยังเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่มีความทนทานมาก ซึ่งเหล็กประเภทนี้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือเหล็ก SCH แบบมีตะเข็บ และเหล็ก SCH แบบไร้ตะเข็บ ซึ่งเหล็กทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีกระบวนการการผลิตที่แตกต่างกันและยังมีคุณสมบัติความแข็งแรงที่แตกต่างกัน แต่เหล็กทั้ง 2ชนิดนี้จะมีน้ำหนักที่เบาเหมือนกันซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายคนจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและเหล็ก SCH ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและสามารถปรับใช้กับงานก่อสร้างทั่วไปได้ แต่ในการใช้งานต้องใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยหากใช้งานไม่เหมาะสมอาจจะเกิดความเสียหายได้

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1-1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1/1-4″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 10″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 12″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 14″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 16″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 18″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 2-1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 3-1/2″