สั่งซื้อ ท่อเหล็ก กับทางเรา ได้ที่ร้านอาณาจักรนายช่าง ติดต่อ เบอร์โทร 086-341-9908   หรือ LINE : NaichangNetwork

สารบัญ

ท่อเหล็ก SCH#40

ท่อเหล็ก เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นเหล็กที่มีการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีผู้ควบคุมที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง อีกทั้งยังเป็นเหล็กที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิต ซึ่งเหล็ก SCH เป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมจะมีความยาว

ต่อเส้นอยู่ที่ 6 เมตร และ ยังเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายอีกด้วย เหล็กประเภทนี้เป็นเหล็กที่มีราคาค่อนข้างที่จะพอดีคนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นโครงสร้าง ท่อลำเลียง ท่อแก๊ส เป็นต้น

เหล็ก SCH สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็ก SCH แบบมีตะเข็บ และเหล็ก SCH แบบไม่มีตะเข็บ

1. เหล็ก SCH#40 แบบมีตะเข็บ

ท่อเหล็กแรงดัน แบบมีตะเข็บเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังคงเป็นเหล็กที่มีการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานจากการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญวิศกร และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคุณภาพที่สูง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อกลม

มีความยาวต่อเส้นอยู่ประมาณที่ 6 เมตร และ ยังได้รับมาตรฐานของ มอก. 107 – 2533 เป็นชั้นคุณภาพ HS41 ได้มาตรฐานของเหล็กรูปพรรณ เหล็ก SCH แบบมีตะเข็บนี้คนส่วนมากจะใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา  อีกด้วย เหล็ก SCH เป็นเหล็กที่ไม่ค่อยเหมาะ

กับงานที่ต้องรับแรงดันที่มากๆ เพราะเป็นที่ได้ผลิตจากการเขื่อมจึงทำให้มีรอยเป็นตะเข็บ ถ้าหากใช้งานที่มีแรงดันที่สูงๆ อาจจะทำให้เกิดการชำรุดมีความเสียหายได้

การนำไปใช้งานของ ท่อสตีม เหล็กท่อแรงดันแบบมีตะเข็บ

การใช้งานเหล็กท่อประเภทนี้นั้นส่วนใหญ่จะใช้ในงาน ที่รับแรงดันน้อยไม่สามารถใช้ในงานที่มีความดันสูง ๆ ได้เนื่องจากเป็นเหล็กที่มีความดันต่ำ และ มีรอยตะเข็บ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อชลประทาน เป็นต้น ในการใช้งานนั้นต้องใช้งานให้ถูกต้อง และ

ใช้งานอย่างเหมาะสมหากใช้งานไม่ถูกต้อง และ ใช้งานไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น นำท่อเหล็กประเภทนี้ไปใช้ในงานที่ต้องรับแรงดันสูง ๆ อาจจะทำให้ท่อเหล็กที่มีตะเข็บเกิดการชำรุด หรือ อาจจะเกิดรอยแตกร้าวได้ ซึ่งหากเกิดการชำรุดเสียหาย

แล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะทำให้สิ้นเปลือง และ สิ้นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างได้ หรือ อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเลยก็ว่าได้

2. เหล็ก SCH#40 แบบไม่มีตะเข็บ

ท่อเหล็กแรงดันแบบไม่มีรอยตะเข็บ เป็นเหล็กที่ได้จากการผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้นำมาดัดเป็นทรงท่อด้วยความร้อนสูงอยู่ที่ 1,200 องศาเซลเซียส แต่หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีด และ ทำการรูปให้เป็นทรงท่อ ซึ่งการทำวิธีนี้จะทำให้ได้

ท่อเหล็กที่ไม่มีตะเข็บ เหล็ก SCH ประเภทนี้จะเป็นเหล็กที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนำมาใช้งานที่เหมาะกับรับแรงดันที่เยอะๆ แต่ยังสามารถทนต่อความร้อนที่สูงมากๆได้อีกด้วย ใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำมัน หรือ ท่อส่งแก๊ง และ

แม้กระทั่งงานโครงสร้างก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งท่อเหล็กประเภทนี้ก็มีความแข็งแรงอย่างมากนำมาใช้งานได้อย่างมีความปลอดภัย และ ยังคงเป็นเหล็กที่ได้มีการรับรองมาตรฐาน มอก. อีกด้วยนั่นเอง

การนำไปใช้งานของ ท่อสตีม เหล็กท่อแรงดันแบบไร้ตะเข็บ

ในการใช้งานเหล็กท่อประเภทนี้นั้นคนส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัย  และ ใช้ในงานที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดอาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ชีวิตได้ เช่น ใช้เป็นท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส ท่อน้ำดับเพลิง เป็นต้น

ซึ่งเหล็กท่อประเภทนี้เป็นเหล็กท่อที่มีความแข็งแรงอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสามารถทนต่อความร้อนที่สูงได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นเหล็กที่มีการผลิตมาจากความร้อน และ สามารถใช้ในงานที่มีความดันที่เยอะ แต่ราคาของเหล็กท่อประเภทนี้เป็นเหล็ก

ที่ราคาค่อนข้างสูงนิดหน่อยแต่เมื่อเทียบกับคุณสมบัติ และ คุณภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าในการใช้งาน

ข้อดีของเหล็กท่อแรงดัน SCH 40

  1. เป็นเหล็กท่อที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานมาก อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนที่สูงอีกด้วย
  2. เป็นท่อที่มีน้ำหนักที่เบาจึงทำให้เวลาในการใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย
  3. เหล็กท่อแรงดันเป็นเหล็กที่สามารถใช้งาน หรือ ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
  4. เหล็กท่อแรงดันเป็นเหล็กที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบ่อย ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียว

ข้อควรรู้ของท่อเหล็กแรงดัน

เหล็ก SCH ซึ่งเป็นเหล็กรูปพรรณที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากความร้อนที่สูงอยู่ประมาณที่ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งมาจากเหล็ก SCH จะมีลักษณะที่เป็นทรงท่อ อีกทั้งยังมีความยาวต่อเส้นอยู่ที่ประมาณ 6 ม. และ ยังเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่ได้มี

ความทนทานอย่างมาก ซึ่งเหล็กประเภทนี้จะสามารถแบ่งออกมาได้ประมาณ 2 ชนิด นั้นก็คือ แบบมีตะเข็บ และ ไม่มีตะเข็บ เพราะเหล็กทั้ง 2 แบบนี้นั้นจะมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน และ ยังมีคุณสมบัติของความแข็งแรงที่แตกต่างกัน แต่เหล็กทั้ง 2 แบบนี้

จะมีน้ำหนักเบาเหมือนกัน แต่ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย คนเลยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และ เหล็ก SCH ก็ยังสามารถนำมาใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย และ ยังสามารถปรับใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป

แต่ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ เหมาะสมด้วยถ้าหากนำมาใช้งานอย่างไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นั่นเอง

สั่งซื้อ ท่อเหล็ก ร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork

หรือโทร 086-341-9908

กลับไปที่สารบัญ

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1-1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1/1-4″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 10″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 12″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 14″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 16″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 18″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 2-1/2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 2″

ท่อเหล็กแรงดัน

ท่อเหล็กดำ SCH#40 3-1/2″