เหล็ก Wide Flange หรือ เหล็กวายแฟง

เป็นเหล็กที่นิยมใช้ในงานโครงสร้างหลัก ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างอาคาร คาน หรือ ส่วนอื่นๆ ที่เป็นโครงสร้างเหล็ก มักจะมี เหล็กวายแฟง ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งรูปร่าง ลักษณะของ เหล็กวายแฟง นั้นจะคล้ายกับ เหล็ก H-beam มาก แต่ที่แตกต่างกัน คือ H-beam จะมี ด้านปีก ละ ก้าน ขนาดเท่ากัน เช่น 150×150 ในขณะที่ เหล็กวายแฟง จะมี ปีก และ ก้าน ไม่เท่ากัน เช่น 150×75

เหล็กวายแฟง (Wide Flange) มีความยาว 6 , 9 และ 12 เมตร

ซึ่งแต่ละความยาวนั้นก็นำไปใช้งาน แตกต่างกัน ขึ้นอยุ่กับขนาดโครงสร้าง นอกจากนี้เหล็กวายแฟง สามารถตัดให้สั้นลงได้ ซึ่งการตัดนั้นจะเป็นการตัดแก๊ส โดยจะมีค่าเผื่อ บวกลบ แล้วแต่โรงงาน (ต้องสอบถามด้วย เพื่อความแม่นยำในการนำไปใช้งาน) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การตัดสามารถขอเศษจากโรงงาน หรือ ไม่ขอเศษก็ได้ ทั้งหมดจะถูกคิดราคารวมไปอยู่แล้ว

ข้อดีของการใช้ เหล็กวายแฟง

  1. ติดตั้งได้ง่าย สะดวก (ไม่ต้องรอเวลาเซ็ทตัว หรือ รอต้องไปตัดแต่งหน้างาน)
  2. มีความแข็งแรง ดูและรักษาง่าย
  3. ลด Dead Load ของโครงสร้าง
  4. มีความสวยงาม ทาสีทับได้
  5. ราคาไม่แตกต่างกันมากกับโครงสร้างทั่วไป (คิดเบ็ดเสร็จทั้งของทั้งแรง)