ยิปรอค ด้วยคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน ด้วยอยู่คู่เมืองไทยมามากกว่า 50 ปี จะเหตุผลไหนๆ ก็คู่ควรในทุกการใช้งานของคุณ

มาดูกันสิว่า 8 เหตุผลที่หลายๆ คนเลือกใช้แผ่นยิปรอค ตราบ้าน มีอะไรบ้าง

1. แผ่นยิปรอค ตราบ้าน มีความแข็งแรง เหนียว แน่น ไม่แอ่นตัว

2. แผ่นยิปรอค ตราบ้าน มีความเรียบเนียนของผิวแผ่น สามารถฉาบเก็บรอยต่อได้เนียน จนมองไม่เห็นรอยต่อ

3. การยิงสกรูบนแผ่น สามารถยิงสกรูได้ดีกว่า หัวสกรูไม่หลุด ไม่จม

4. ขอบแผ่นเรียบ เนื้อแผ่นง่ายต่อการตัดแผ่น ติดตั้งง่าย ฉาบง่าย ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

5. น้ำหนักเบากว่า ช่วยให้ขนย้ายสะดวก ไม่เปลืองแรง

6. มีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลาย มีให้เลือกในทุกลักษณะในการใช้งาน เช่น แผ่นกันร้อน แผ่นเก็บเสียง แผ่นทนชื้น แผ่นทนไฟ แผ่นแข็งแรงเป็นพิเศษ ฯลฯ

7. ได้รับมาตรฐานการรับรองสินค้ามีคุณภาพ ทั้ง มอก. และมาตรฐานระดับโลก

8. ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐาน ASTM D5116-06 มาตรฐานที่กำหนด และรับประกันเรื่องการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยVolatile organic compounds (VOCs) และสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือแอมโมเนีย ในปริมาณที่ปล่อยออกมาต่ำ มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ผู้อยู่อาศัย มีสุขภาพดี ปราศจากมลภาวะ

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยิปรอค

กับ 4 มาตรฐานหลักที่แผ่นยิปรอคเกือบทุกรุ่น ได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

1.ASTM C1396 (American Society for Testing and Materials) – Standard Specification for Gypsum Board

 • ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดย สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (American National Standards Institute : ANSI)

2. British Standard BS EN 520 (British adoption of a European (EN) standard) – Standard Specification of Flexural Strength and Breaking Load

 • ข้อกำหนดมาตรฐานของกำลังรับแรงดัดงอและแรงแตกหักสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดยสถาบัน British Standard

3. AS-NZS 2588 (Australian and New Zealand standard for safety management)  – Australian/New Zealand Standard for Gypsum plasterboard. 

 • ข้อกำหนดสำหรับการผลิตและประสิทธิภาพของแผ่นยิปซั่มที่ใช้ในงานในประเทศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รับรองโดยสถาบัน Australian and New Zealand standard

4. BS 476 (British Standard 476 Fire Tests)  -Fire Tests on Building Materials and Structures

 • การทดสอบไฟของแผ่นยิปซัมและโครงสร้าง รับรองโดยสถาบัน The British standard

2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กับ 3 มาตรฐานหลักที่ ยิปรอค ได้รับการรับรอง และมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกรุ่นผ่านคุณภาพมาตรฐานนี้ 

1. มาตรฐานฉลากเขียว (Signapore Green Label)

 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Label รับรองโดยสถาบัน Singapore Environment Council (SEC)

2. มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Product Declaration (EPD)

 • เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

3.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)

 • ธุรกิจแผ่นยิปซั่มของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ “ยิปรอค / โปรรอค” ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด (the highest ‘Leader’ rating : 4 ticks )จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้  จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ (Singapore Green Building Council) 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

3) มาตรฐานสุขภาพ

CDPH : California Department of Public Health มาตรฐานการควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC)

 • เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองโดย CDPH ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับต้นๆที่ยอมรับในการทำโปรเจค LEED จำเป็นต้องเตรียมแผ่นยิปซัมตามคำแนะนำการใช้งานมาตรฐานและปรับอากาศเป็นเวลา 10 วันก่อนการทดสอบในห้อง จากนั้นตัวอย่างจะถูกนำเข้าสู่ห้องสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับการวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ที่เวลาสมดุล 11-, 12- และ 14 วัน

4) มาตรฐานโรงงาน 

กับ 3 มาตรฐานที่โรงงานได้รับการรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต

1. มาตรฐาน ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)

 •   มาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 นี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

2. มาตรฐาน ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System)

 • มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

3. มาตรฐาน ISO 45001 : มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ เพิ่มความอุ่นใจให้พวกเขาด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร

https://www.facebook.com/Anajaknaichang