เหล็ก GI

เหล็ก GI เป็นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีกัลวาไนซ์ คือวิธีการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มด้วยความร้อน เนื่องจากวิธีการกัลวาไนซ์เป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเกิดสนิมและการผุกร่อนได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงมีความทนทาน  มีสภาพพื้นผิวที่เรียบเนียนสวยงาม มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ มีน้ำหนักที่เบา มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและง่ายต่อการดูแลรักษา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้น้อย อีกทั้งยังสามารถใช้งานกับโครงสร้างภายในและภายนอกได้ เช่น เป็นโครงสร้างหลังคา รางน้ำฝน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ป้องกันสนิมจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  และลดเวลาการในการก่อสร้างจึงช่วย ลดขั้นตอนในการก่อสร้างได้ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย

การผลิต เหล็ก GI

ขั้นตอนแรกในการผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ (GI) คือ การนำ ม้วนเหล็กแผ่นจุ่มลงบ่อสังกะสี ด้วยความเร็วสูง จากนั้นนำขึ้นมาพักตัวให้แห้ง และนำ ไป ตัดให้ได้ตามขนาด เพื่อพับออกมาเป็นรูปทรงที่ต้องการ เช่น เหล็กท่อกลม GI, เหล็กกล่องเหลี่ยม, เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ เหล็กแผ่น GI เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จาก เหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ หรือท่อ Pre-zinc เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการชุบสังกะสี หรือ กัลป์วาไนซ์ก่อน หลังจากนั้นนำเหล็กมาขึ้นรูปให้เป็นท่อกลม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ท่อกลม GI จะเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่เบา และงานโครงสร้างภายในอาคาร โครงสร้างเรือนเพาะชำ ฟาร์ม, โครงถัง งานในที่ร่ม หรืองานที่มีโอกาสเกิดการกัดกร่อนน้อย ท่อกลมมีหลายแบบให้เลือกใช้งานได้ตามต้องการ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการทนทานต่อการเกิดสนิมได้ในระดับหนึ่ง

ฉากพับกัลวาไนซ์ เป็นเหล็กที่ขึ้นรูปโดยการนำเหล็กแบนมากพับครึ่งตามแนวยาวให้มีลักษณะเป็นหน้าตัดรูปตัว L มีขนาดความหนาที่ไม่มากนักและมีน้ำหนักที่เบา เหมาะกับงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักน้อย เช่น งานตกแต่ง เก็บขอบงาน เป็นต้น

ข้อดีของเหล็ก GI

ลดต้นทุนในส่วนของสีทากันสนิม เพราะมีการชุบสังกะสีมาแล้ว

ลดขั้นตอนในการทำงานได้เนื่องจากไม่ต้องทาสีกันสนิม อีกทั้งยังประหยัดค่าแรงคนงานและประหยัดเวลาในงานก่อสร้างได้อีกด้วย

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย

มีน้ำหนักที่เบากว่างานโครงสร้างคอนกรีต

การรักษาเหล็กGI สามารถเก็บได้ง่ายเนื่องจากเหล็ก GI มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้

ข้อเสียของเหล็กGI

เป็นเหล็กที่ไม่มีมาตรฐาน มอก. รับรอง

ไม่สามารถใช้งานกับโครงสร้างที่รับน้ำหนักที่มากได้

ไม่สามารถเป็นโครงสร้างหลักได้

คุณสมบัติของเหล็ก GI

มีความแข็งแรง และอยู่ได้ในทุกสภาวะอากาศ

มีชั้นสังกะสีเคลือบป้องกันสนิม

เหล็กGI มีน้ำหนักที่เบาทนทาน สามารถกันสนิมได้ในระดับพื้นฐาน

เหมาะสำหรับหน้างานในร่ม หรือในพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนไม่สูงมาก ไม่ต้องทาสี

ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน

ไม่สามารถใช้ในงานประมูลของทางราชการได้เพราะไม่มี มอก.รองรับ

ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากหรือมีแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไม่แนะนำหากจะนำใช้ในงานประปา

การนำไปใช้งาน

สามารถนำใช้งานได้อย่างหลากหลายและสามารถใช้งานได้ทั้งโครงสร้างภายในและงานโครงสร้างภายนอก ซึ่งการนำไปใช้งานสามารถทำได้ง่ายและสะดวกมาเพียงแค่นำเหล็ก GI มาตัดตามต้องการแล้วนำไปเชื่อมได้เลยเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องทาสีรองพื้นหรือทาสีกันสนิมเนื่องจากตัวเหล็กGI มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งนั้นทำให้ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการก่อสร้าง

ประโยชน์ของเหล็ก GI

มีคุณสมบัติในด้านความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากเมื่อเทียบกับเหล็กทั่วไปในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้งานได้ทันที เนื่องจากเหล็ก GI มีคุณสมบัติที่ป้องกันการเกิดสนิม จึงไม่จำเป็นต้องทาสีกันสนิมก่อนการใช้งาน ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเหล็กกัลวาไนซ์ มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าเหล็กทั่วไปจังทำให้มีราคาถูก และมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อสีกันสนิมจังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น อีกทั้งยังง่ายต่อการบำรุงรักษา

เนื่องจากคุณสมบัติของสิ่งที่เคลือบลงไปทำให้เหล็ก GI มีพื้นผิวที่เรียบ มีความวาวและมีความโดดเด่นอีกทั้งยังมีความสวยงามของตัวเหล็กอีกด้วย สามารใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องโชว์ผิวเปลือยได้เลย

ความแตกต่างระหว่างเหล็ก GI กับเหล็ก GA

เหล็กกัลวาไนซ์ จะมีสีที่เงาใสส่วนเหล็ก GA จะมีสีที่เทาด้าน ไม่เงา

เหล็กกัลวาไนซ์ จะมีการเคลือบชั้นผิวที่หนามากกว่าเหล็ก GA

ในการใช้งานเหล็กGI สามารถใช้งานได้ดีกว่าเหล็ก GA ทั้งการเชื่อมที่สามารถทำได้ง่ายกว่าและสามารถใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

เหล็กกัลวาไนซ์ จะมีประสิทธิภาพการทนทานต่อสนิมมากกว่าเหล็ก GA

เหล็ก GA จะมีอายุการใช้งานของเหล็กที่น้อยกว่าเหล็กกัลวาไนซ์อยู่มากเนื่องจากไม่ได้ชุบสังกะสีป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งเหล็กกัลวาไนซ์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

เหล็กGA ไม่ได้มีคุณสมบัติของการกันสนิมใช้งานเพียงไม่กี่เดือนก็เกิดสนิมแน่นอน ส่วนเหล็ก GI อายุงานในการป้องกันสนิมถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่เน้นการใช้งานซีเรียสมาก ส่วนเหล็กฮอทดิพกัลวาไนซ์ จะมีอายุงานกันสนิมสูงมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ชุบเพื่อกันสนิมโดยเฉพาะและเน้นการใช้งานในระยะยาวแต่จะมีราคาสูงที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้ในงานราชการ