อิฐบล็อก

อิฐบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้าง ที่ได้มาจากการผลิต ระหว่างทราย และ ปูนซีเมนต์ หรือ คอนกรีตที่มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน แล้วนำเข้าสู่ กระบวนการอัดเข้ารูป ให้เป็นก้อนอิฐ ในเครื่องจักรที่มีความทันสมัย และ ได้มาตรฐานการผลิต ซึ่งอิฐบล็อกจะมีลักษณะ รูปร่างเป็นก้อนอิฐ ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะเป็นอิฐที่มีรูกลวง อยู่ตรงกลาง และ จะมีรูพรุนอยู่ทั่วทุกจุด ของตัวอิฐบล็อกเลย สีของตัวอิฐบล็อกส่วนใหญ่ จะเป็นสีเท่า ซึ่งอิฐบล็อกจะสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ อิฐบล็อกแบบธรรมดา และ อิฐบล็อกแบบ มอก. และ อิฐบล็อกทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีขนาด และ รูปร่างที่เหมือนกัน

แต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ ที่คุณสมบัติ คือมีความแข็งแรง ของตัวอิฐบล็อก ที่ไม่เท่ากัน มีความหนาแน่น ของอิฐบล็อกที่ไม่เท่ากัน และ จะมีความหน้าแน่น ไม่เท่ากันอีกด้วย อีกทั้งอิฐบล็อกธรรมดา และ อิฐบล็อกแบบมี มอก. ยังมีมาตรฐานการผลิต ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีขนาดของอิฐบล็อก ให้เลือกใช้งานกันได้ อย่างหลากหลายอีกด้วย เช่น อิฐบล็อกความหนา 7 เซนติเมตร อิฐบล็อกความหนา 9 เซนติเมตร อิฐบล็อกความหนา 14 เซนติเมตร และ อิฐบล็อกความหนา 19 เซนติเมตร โดยมีความกว้าง 19 เซนติเมตร และ ความยาว 39 เซนติเมตรเท่า ๆ กัน

สารบัญ

ลักษณะของอิฐบล็อก

ซึ่งอิฐบล็อกมีลักษณะที่มีรูกลวงอยู่ข้าง จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้งานอิฐบล็อก เนื่องจากสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีมาก และ ส่วนใหญ่อิฐบล็อกจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปเนื่องจากอิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาที่ค่อนข้างถูก และ ในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ ใช้งานง่าย จึงทำให้งานก่อสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เช่น อาคาร บ้าน โกดังเก็บสินค้า โรงงาน เป็นต้น

ประเภทของอิฐบล็อก

อิฐบล็อกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อิฐบล็อกแบบธรรมดา และ อิฐบล็อกแบบมี มอก.

อิฐบล็อกแบบธรรมดา เป็นอิฐบล็อกที่มีการผลิตแบบทั่วไป ซึ่งอิฐบล็อกแบบธรรมดา และ อิฐบล็อกแบบมี มอก. นั้นจะมีขนาด และ ความหนาของตัวอิฐบล็อกที่เท่ากันทุกอย่าง แต่จะแตกต่างกันที่คุณภาพ และ มาตรฐานในการผลิตนั้นเอง อีกทั้งอิฐบล็อกแบบมี มอก. ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ อีกด้วย ซึ่งก็คืออิฐบล็อก มอก.57-2533 เป็นอิฐบล็อกที่ในการผลิตใช้คอนกรีตแบบบล็อกรับน้ำหนัก และ อิฐบล็อก มอก. 58-2533 เป็นอิฐบล็อกที่ในการผลิตใช้คอนกรีตแบบบล็อกไม่รับน้ำหนัก จึงทำให้อิฐบล็อกแบบมี มอก. เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดความหนาที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงมาก เนื่องด้วยในการผลิตจะเป็นการผลิตที่ดีตามมาตรฐานที่กำหนด

การใช้งานอิฐบล็อก

ในการใช้งานอิฐบล็อกนั้น ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนิยมนำไปใช้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงงาน อาคาร เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานนั้นอิฐบล็อกถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงทำให้งานก่อสร้างนั้นเสร็จได้อย่างรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยอิฐบล็อกเป็นอิฐที่มีขนาดใหญ่จึงสามารถทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วนั้นเอง ตัวของอิฐบล็อกนั้นจะมีรูกลวงอยู่ตรงกลางของตัวอิฐ ซึ่งในการใช้งานจะช่วยในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนออกได้อย่างง่าย ในการใช้งานอิฐบล็อกนั้นต้องใช้งานคู่กับปูนซีเมนต์ หรือ คอนกรีตที่ได้มาตรฐานเท่านั้นเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้งานก่อสร้างที่มีมาตรฐาน

ข้อดีของอิฐบล็อก

  1. ด้วยขนาดของอิฐบล็อกที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้เวลาใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ ทำให้งานดำเนินการเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากอีกด้วย
  2. ในการใช้งานอิฐบล็อกสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้ เนื่องจากอิฐบล็อกเป็นอิฐที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานเยอะเหมือนกับอิฐประเภทอื่น อีกทั้งอิฐบล็อกยังมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าอิฐประเภทอื่น และ ในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนงานในการก่อสร้างจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกด้วย
  3. ในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย และ ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการก่ออิฐบล็อก และ การฉาบหลังก่อเสร็จอีกด้วย
  4. โดยการใช้เครื่องจักรในการผลิตจึงทำให้สามารถผลิตอิฐบล็อกได้ทีละจำนวนมาก ๆ และ เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้งาน

ข้อเสียของอิฐบล็อก

  1. เป็นอิฐที่มีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงกดทับได้ปานกลางถึงระดับน้อยหากเปรียบเทียบกับอิฐชนิดอื่น ๆ
  2. เป็นอิฐที่ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวน เนื่องจากตัวของอิฐบล็อกนั้นจะมีรูพรุนเล็ก ๆ อยู่ไปทั่วตัวอิฐบล็อกเลย ซึ่งเสียงสามารถผ่านได้อย่างง่ายดายนั้นเอง
  3. หากไม่ทำการฉาบปูนจะมีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายถ้าหากมีฝนตก และ หากมีการเจาะ หรือ ตอกก็อาจจะทำให้อิฐบล็อกเกิดการแตกร้าวได้ เพราะอิฐบล็อกนั้นมีรูพรุนอยู่ทั่วทั้งก้อนนั้นเอง

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ อาณาจักรนายช่าง

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี 

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สั่งซื้อสินค้ากับร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork กดคลิกตรงนี้ได้เลย

หรือ โทร 086-341-9908 , 086-341-9902

กลับไปที่สารบัญ