เหล็กไอบีม I-Beam

 เหล็กไอบีม I-Beam เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน มีรูปร่างที่สวยงาม มีรูปร่างคล้ายกับตัวไอ เหมาะกับการทำเป็นโครงสร้างอาคารและใช้ในงานก่อสร้างอื่น ๆ เหล็กไอบีมจะมีความแข็งแรงมาก ด้วยที่ผลิตจากกระบานการรีดร้อน มักจะพบในเหล็กไอบีมในงานก่อสร้างขนาดใหญ่  อาทิเช่น ตึก อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสินค้าทุกประเภทที่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก

โดยเหล็กไอบีม ในตลาดนั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เหล็กตัวไอ เหล็กปีกไอ เสาบีม มีรูปทรงใกล้เคียงกับเหล็กเอชบีม แต่จะมีความแตกต่างกันที่ จะสามารถสังเกตได้ที่ฐานกับปีกของเหล็ก โดยจะมีปีกที่แคบกว่าและตรงฐานกับปีกนั้น จะมีความหนาที่มากกว่าเป็นมุมเอียง ลบเหลี่ยม ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่ดีกว่าอีกด้วย

เหล็กไอบีมจะมีความยาวของเหล็กอยู่ที่ 1เมตร, 6 เมตร ,9 เมตรและ 12 เมตร

เหล็กไอบีมผลิตอย่างไร

เหล็กไอบีมเกิดจากการนำเหล็กไปหลอมและรีดร้อนขึ้นท่อน ไม่มีรอยของการเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ดังนั้นคุณสมบัติของหน้าตัดจะเสมอกันมากกว่าเหล็กโครงสร้างอื่น ๆ

การนำเหล็กไอบีมไปใช้งาน

  1. งานโครงสร้างตึก โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โกดังสินค้า

2.งานที่ใช้เหล็กไอบีมที่พบได้บ่อย คือ งานทำเสา คานหรือโครงสร้างที่ต้องการการรับน้ำหนักที่มาก หรือมีแรงกระแทกมาเกี่ยวข้อง

ด้วยหน้าตัดตัวไอ ที่มีขนาดที่หนาขึ้นที่โคนปีกของเหล็ก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีดว่า เหมาะกับงาน

  • งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
  • รางเครนในโรงงานอุตสาหกรรม
  • โครงสร้างหลังคาที่ต้องรองรับกระแทก แรงสั่นสะเทือน

ข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

1.ช่วยประหยัดในเรื่องเวลา ลดขั้นตอนในการทำงาน เพราะเหล็กสามารถนำมาประกอบและติดตั้งได้ง่าย

2.สามารถก่อสร้างได้ทุกฤดูกาลและใช้เวลาติดตั้งไม่นาน ไม่เหมือนงานโครงสร้างคอนกรีตหรือไม้ ที่มีข้อจำกัดการทำงานในฤดูฝน ทีมีความยากลำบากในการติดตั้ง

3.เหล็กจะถูกเคลือบด้วยสารป้องกันการเกิดสนิม การสึกหรอ ทำให้ทนทานต่อการใช้งาน ทนทานต่อสภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งการเกิดแผ่นดินไหว ด้วยเหล็กมีความเหนียวแน่น ยืดหยุ่น ไม่แตกหัก เปราะง่ายเหมือนคอนกรีต

  1. สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับวัสดุตกแต่งได้มากมาย เช่นผนังซีเมนต์ กระจกอลูมิเนียม สามารถนำกลับใช้ซ้ำได้อีก ช่วยลดทรัพยากรและค่าขนส่งอีกด้วย

ข้อเสีย

1.มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในด้านการบำรุงรักษา หากนำไปใช้ไม่เหมาะสมกับงาน

2.อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านการพ่นกันไฟ เพราะเหล็กนั้นนำไฟได้ดี หากเกิดเหตุไฟไหม้กำลังของเหล็กจะลดลง

3.เกิดการโก่ง หักเปราะ งอได้ง่าย หากนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

การนำเหล็กไอบีมไปใช้งาน

เหล็กไอบีมจะนิยมนำไปทำรางเครน ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมาก เหล็กไอบีมจึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะเจาะจง เช่นรางเลื่อนของเครนในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเหล็กไอบีมมีความหนามาก จึงสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี

ก่อนจะทำการดำเนินงานก่อสร้าง ควรศึกษาและเลือกใช้เหล็กให้ตรงกับลักษณะงาน เพื่อการก่อสร้างที่ดีและตามความต้องการอีกด้วย เมื่อทำการเลือกใช้แล้วนั้น ให้นำเหล็กมาเช็คความสมประกอบและทำความสะอาด ไม่ให้มีสิ่งสกปรก เช่น เศษเหล็กหรือคราบน้ำมันติดอยู่นั่นเอง เพราะถ้ามีสิ่งสกปรกนั้นจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมได้

ข้อแนะนำ

-โปรดระมัดระวังอันตรายจากสะเก็ดไฟ ความร้อนจากกระแสไฟฟ้า ฝุ่นละอองขณะทำงานกับเหล็กควรสวมใส่อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตราย

-การเก็บสินค้า ต้องภายในและภายนอกตัวอาคาร ต้องตรวจสอบความสารถในการรองรับน้ำหนักและการสั่นสะเทือนของสถานที่กองเก็บได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง หากกองเก็บไว้ในที่ที่มีบุคคลสัญจร ควรติดป้ายให้เห็นเด่นชัด เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

การกองเก็บสินค้า

1.ต้องใช้ไม้รองสินค้า ในแนวทางเดียวกันกับหมอนรอง

2.กองเก็บสินค้าเป็นระเบียบ และวางหัวเสมอกัน

3.ไม่เอนหรือเอียง ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ต้องมีอุปกรณ์รองเหล็กเสมอ

4.พื้นที่ที่ใช้กองเก็บต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถรับน้ำหนักสินค้าที่กองเก็บสินค้าได้

5.การขนส่งสินค้า ควรวางเหล็กไว้ตรงกลาง ไม่เอนหรือเอียงข้างใดข้างหนึ่ง

6.ต้องมีอุปกรณ์รัดสินค้าที่แน่นหนา แข็งแรงพอ เช่น แผ่นรองยางและตะขอเกี่ยว โซ่ ขนาด 10MM ขึ้นไปและต้องรัดโซ่อย่างน้อย2เส้นขึ้นไปอีกด้วย

7.การยกสินค้าอย่างปลอดภัย สินค้าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 6ตัน/มัด และห้ามบุคคลเข้าใกล้หรือยืนข้างล่าง เมื่อมีการยกย้ายสินค้า เพื่อคามปลอดภัย