ไตรลอน (คูลซีรี่)

ไตรลอน (คูลซีรี่) หลังคาห้าห่วง เป็นหลังคาที่มีการผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็นหลังคาที่มีความทันสมัย มีสีสันที่สวยงาม และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องด้วยเป็นหลังคาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว จึงช่วยประหยัดพลังงาน และ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อีกด้วย เนื่องด้วย คุณสมบัติ ของหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์ที่สามารถป้องกัน และ สะท้อนความร้อนจึงทำให้บ้านนั้นเย็นสบายไม่ร้อนโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็ได้ ซึ่งในการใช้งานหลังคาห้าห่วงสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเลย เพราะเป็นหลังคาที่มีการพัฒนาคุณสมบัติของหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ให้มากขึ้น และยังเป็นหลังคาที่มีการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานที่มีคุณภาพอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานในปัจจุบัน

การผลิตหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์

เป็นหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีการพัฒนาคุณสมบัติให้มากขึ้น ซึ่งในการผลิตหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์นั้น ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การใช้หลังการ การสะท้อนความร้อนของดวงอาทิตย์ออกไปให้ได้มากที่สุดจากตัววัสดุมุงหลังคา ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนที่ต้นเหตุ อีกทั้งยังเป็นหลังคาที่มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญในการผลิตหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์ ยังใช้วัสดุมุงหลังคาที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เกรดที่ดีมาก และเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า อีกทั้งในเวลาที่ฝนตกยังไม่มีเสียงดังรบกวนอีกด้วย อีกทั้งในการผลิตยังเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐานฉลากเขียวจะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย เพราะในการผลิตไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน และได้รับมาตรฐาน มอก. 1407-2540 ซึ่งเป็นมาตรฐานในด้วยความแข็งแรงอีกด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคปอดและโรคมะเร็งนั้นเอง และหลังคาห้าห่วงในการผลิตยังมีการผสมสารเคมีที่เรียกว่า ซิลเวอร์นาโน ที่มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันราดำทำให้ไม่ราดำมารบกวนใจเรา และยังทำให้สีสันของหลังคาลดลงด้วย อีกทั้งราดำยังเป็นสาเหตุให้หลังคาเกิดความชำรุดเสียหายนั้นเอง ซึ่งคุณสมบัติของหลังคายังช่วยให้หลังคามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

การนำไปใช้งาน

ในปัจจุบันหลังคาห้าห่วงซีรีส์เป็นที่นิยมใช้การอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะใช้งานหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์ในแบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น และบ้านทรงเพิงหมาแหงน ซึ่งเป็นแบบบ้านที่ทันสมัยและคนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาก เนื่องด้วยตัวหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์เป็นหลังคาที่มีความสวยงามในเรื่องของสีสันและรูปทรงหลังคา ในการใช้งานหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์ ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลในเรื่องของการรั่วซึมของน้ำในเวลาฝนตก เพราะหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์เป็นหลังคาที่มีการออกแบบเพิ่มคุณสมบัติของหลังคาให้มีระยะการทับซ้อนเพิ่มความยาวขึ้นถึง 30 เซนติเมตร อีกทั้งยังเพิ่มความยาวของหลังคาให้มีความยาวถึง 1.30 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งจะมีความยาวที่มากกว่าหลังคาปกติทั่วไปถึง 30 เซนติเมตรเลย และในการใช้งานหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์ยังสามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้งในการใช้งานสามารถใช้แปรหลังคาระยะ 1 เมตรปกติได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มระยะของแปรอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติของหลังคาจึงทำให้บ้านเย็นสบาย จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว และยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย เพราะไม่จะเป็นที่จะต้องติดตั้งแผ่นกันความร้อนที่บริเวณใต้หลังคาบ้านก็ยังมีความเย็นสบายสะสมอยู่ในบ้านอีกด้วย

คุณสมบัติของหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์

  1. เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดี ซึ่งสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์
  2. เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและลูกเห็บได้ดีมากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไปอีกด้วย
  3. เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันราดำได้เพราะในการผลิตมีการผสมสาร ซิลเวอร์นาโนลงไปด้วย

จุดเด่นของหลังคาห้าห่วงคูลซีรีส์

  1. เป็นหลังคาที่สามารถป้องกันและสะท้อนความร้อนของดวงอาทิตย์ได้สูง
  2. เป็นหลังคาที่มีความสวยงาม ทั้งในเรื่องสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
  3. เป็นหลังคาที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเป็นหลังคาที่ได้รักรองมาตรฐานฉลากเขียวของประเทศไทยซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะในการผลิตไม่มีส่วนประกอบของใยหิน อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน มอก. 1407-2540 อีกด้วย