วีว่าบอร์ด

วีว่าบอร์ด หรือ แผ่นซีเมนต์บอร์ด จะเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทผนังเบา หรือ การกรุผนังระบบแห้ง โดยแผ่นวีว่าจะเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยขึ้เลื่อยไม้ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ และ สารเคมีที่ไม่เกิดเป็นอัตรายต่อสุขภาพมาผสมกัน แล้วนำมาเข้าแบบขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแรงดันตามขนาดความหนาต่าง ๆ รอจนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว แล้วถึงจะนำไปเข้ากระบวนการอบเพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง จนออกมาเป็นแผ่นวีว่า ทำให้วีว่าเป็นวัสดุเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นทำให้ปราศจากความเสี่ยงในการแยกชั้น ส่วนผสมนี้จะถูกนำมาอัดเข้าด้วยแรงกดสูงจนได้ความหนาที่เราต้องการ ทำให้ซีเมนต์ถูกห่อหุ้ม และ แทรกตัวในเนื้อไม้ และ ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีความคงทน และ ไม่ผุกร่อนนั่นเอง ขนาดมาตรฐานทั่ว ๆ ไปก็คือ 1.2 * 2.40 เมตรนั่นเอง

สารบัญ

คุณสมบัติของวีว่าบอร์ด

 • มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนฝน ทนแดด และทนความร้อน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานภายนอกได้นับสิบ ๆ ปี โดยไม่บวม ผุกร่อน หรือ ย่อยสลายนั้นเอง
 • มีความปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ และ ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา มอดปลวกไม่สามรถทำอัตรายต่อแผ่นวีว่าได้ เพราะได้ผ่านการอัดด้วยแรงกดสูง ส่วนผสมที่เป็นไม้จึงถูกครอบคลุม และ ผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกับซีเมนต์ นอกจากนี้ เชื้อรายังไม่สามารถเติบโตบนแผ่นได้ เนื่องจากจะมีสภาวะเป็นด่าง
 • มีความสามารถป้องกันไฟ ได้มีการผ่านการตรวจสอบเรื่องทนทานไฟตามมาตรฐาน BS476 เป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในเรื่องของอัตรายในการลามไฟ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในยามเกิดเพลิงไหม้ และ ระบบผนังที่สร้างจากวีว่า ได้ผ่านการทดสอบว่าผนังทนไฟได้ถึงประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
 • ช่วยป้องกันเสียงรบกวน ด้วยความหนาแน่นที่สูงถึง 1,300 กก. / ลบ.ม. ทำให้แผ่นวีว่าสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานได้ง่าย นำไปติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้เครื่องมือ และ วิธีการที่ใช้กับไม้ทั่ว ๆ ไปทำงานกับแผ่นวีว่าไม่ว่าจะเป็นการเลื่อย ตัด เจาะ ตอกตะปู อีกทั้งการติดตั้งระบบแห้ง สามารถทำได้อย่างรวดเร็วไม่มีความเลอะเทอะ
 • ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ไม้ที่ได้นำมาใช้ผลิตจะเป็นไม้ปลูกโตเร็ว นังสามารถนำไปใช้งานทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี และ ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย
 • มีความประหยัด นอกจากจะมีราคาที่ไม่แพงแล้ว แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ยังช่วยประหยัดทั้งค่าแรงงานก่อสร้าง และ ค่าฐานรากอาคาร

การนำไปใช้งานและประโยชน์ของวีว่าบอร์ด

แผ่นวีว่าจะมีขนาดความหนาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น 8 , 10 , 12 , 16 , 20 และ 24 มม. เลือกใช้งานตามความเหมาะสม การติดตั้งควรเว้นร่องอย่างน้อยประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นงานติดตั้งภายใน จะเว้นร่องประมาณ 5 – 10 มิลลิเมตร เผื่อการขยาย ยืด หรือ หดตัว และ จะยาร่องด้วยโฟมเส้นอัดเข้าไปด้านในก่อน แล้วจึงจะใช้วีว่า เฟล็กซ์ หรือ ซิลิโคนยาทับ

ขนาดมาตรฐานของแผ่นมีดังนี้

 • ความหนา 8 มิล จะมีความเหมาะสมสำหรับการกรุผนังภายใน ฝ้าเพดาน แผ่นรองวัสดุปูพื้น หรือ ว่าการตกแต่ง
 • ความหนา 10 มิล ก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับ 8 มิล แต่ว่าจะไม่เหมาะกับการที่จะนำไปทำฝ้าเพดาน เพราะจะมีน้ำหนักที่มากกว่า
 • ความหนา 12 มิล มีความหนาที่เพิ่มมาอีกหน่อย สามารถนำไปใช้งานกรุผนังภายนอกได้
 • ความหนา 16 มิล จะสามารถใช้เป็นแผ่นรองใต้หลังคา หรือ ปิดผิวหน้าอาคารได้แต่ว่าต้องใช้โครงสร้างเหล็ก เพราะจะมีน้ำหนักมาก ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับโครงสร้างไม้
 • ความหนา 20 มิล ส่วนจะใช้เป็นงานพื้นแต่ว่าก็ต้องทำโครงพื้นให้มีความถี่ และ มีความแข็งแรงพอด้วย
 • ความหนา 26 มิล สามารถที่จะนำไปใช้เป็นพื้น ได้มีความแข็งแรงอย่างมาก แต่ราคาก็จะแพงถ้าไม่รับน้ำหนักมากมาย แนะนำให้ใช้แบบ 20 มิลจะดีกว่า

ซีเมนต์บอร์ดบวมน้ำหรือไม่ ?

ซีเมนต์บอร์ด จะมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบอร์ด คือ มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ทนน้ำ สามารถใช้งานภายนอกได้ ไม่เกิดการบวมน้ำ ไม่บิดตัว วัสดุไม่ผุกร่อน ไม่เกิดเชื้อรา มอด แมลง ปลวกไม่กิน ไม่เกิดการลามไฟ ป้องกันความร้อนได้ดีเพราะซีเมนต์บอร์ดมีค่าการนำความร้อนต่ำ ป้องกันการเสียงรบกวนได้อีกด้วย ติดตั้งให้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เพราะเป็นวัสดุเบา ติดตั้งระบบแห้ง ทนต่อสภาพอากาศ ใช้งานภายนอกได้เป็นสิบๆปี โดยไม่บวมน้ำ หรือผุกร่อน ไม่ย่อยสลายง่าย

มีความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบวัตถุดิบในการผลิต ซึ่ง Fiber cement Board นั้นจะมีส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลส และ ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในขณะที่ Cement Board นั้นจะมีส่วนผสมเป็น ไม้ที่บดละเอียดกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผิวของCement Board จะมีความเรียบมันมากกว่า Fiber Cement Board โดยจะมีน้ำหนักที่มากกว่าไฟเบอร์บอร์ดอีกด้วย

ในการนำใช้งาน ซีเมนต์บอร์ดจะเหมาะกับการออกแบบเป็น Loft ที่เน้นปูนเปลือย ดิบๆ ในขณะที่ไฟเบอร์ บอร์ด จะเป็นงานโครงสร้างทั่วไป ยกเว้นฝ้าจะใช้ในการตกแต่งได้

การติดตั้งซีเมนต์บอร์ด

1.ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผนังภายนอกของตัวอาคาร วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม.

 • ใช้โครงคร่าวของเหล็กซุบสังกะสี ทำการขึ้นรูป ที่มีขนาดความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.7 มม. ปิดทับไปบนตัวโครงเหล็ก โดยให้ทำการเว้นระยะห่างของตัวโครงสร้างเหล็กต้องไม่เกิน 1 ม.
 • ระยะของโครงคร่างจะอยู่ประมาณ 40 – 60 ซม.
 • ติดตั้งแบบ FLEX INSTALLATION คือการติดตั้งที่สามารถทำให้แผ่นขยับตัวได้ตามการยืดหดของตัวแผ่น ที่ติดตั้งอยู่บนโครงคร่าว
 • ให้ทำการทาสีตัวรองพื้นกับปูนเก่าก่อน แล้วค่อยตามด้วยสีน้ำอะคริลิค

2.ติดตั้งงานผนังภายในโชว์ผิว วีว่าบอร์ด ขนาด 8 – 10 มม.

 • ใช้โครงคร่าวไม้ ขนาด 1-1/2 ” x 3”
 • ระยะของโครงคร่าว 60 x 60 ซม.
 • ทำการติดตั้งแผ่นด้วยตะปูลม
 • ให้ตกแต่งผิวของวีว่าบอร์ด ด้วยการเคลือบ แลกเกอร์สเปรย์ หรือ โพลียูรีเทน และ ซิลิโคนใส

3.งานผนังภายนอกแบบโชว์ผิว ติดตั้งบนโครงเหล็ก

 • ด้วยตัวโครงสร้างของเหล็กซุบสังกะสีรูป TOP HAT ที่มีขนาดความหนา 0.7 มม. ปิดทับบนตัวโครงเหล็ก โดยมีระยะห่างของโครงสร้างหลักไม่เกิน 1 ม.
 • ให้มีระยะของโครงคร่าว ประมาณ 40 – 60 ซม.
 • ติดตั้งแบบ FLEX INSTALLATION คือ การที่ยึดทางแผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดให้แน่น
 • ตกแต่งผิว วีว่าบอร์ด ด้วยการเคลือบโพลียูรีเธนใส และ ซิลิโคน

วีว่าบอร์ด ปลวกกินไหม

 • มีความทนทานต่อแมลงศัตรูไม้ และยังทนต่อทุกสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้เชื้อราไม่สามารถที่จะทำการเติบโตบน วีว่าบอร์ดได้

วีว่าบอร์ด อายุการใช้งาน

 • มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเป็นสิบๆ ปี โดยที่สามารถทนแดด ทนฝน และยังปลอดภัยต่อปลวก ไม่มีการบวมหรือผุกร่อนทำให้ไม่มีการเกิดเชื้อรา

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ อาณาจักรนายช่าง

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี 

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สั่งซื้อสินค้ากับร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork กดคลิกตรงนี้ได้เลย

หรือโทร 086-341-9908 , 086-341-9902

กลับไปที่สารบัญ

วีว่าบอร์ด

วีว่าบอร์ด 10 ม.ม.

฿470.00
฿525.00

วีว่าบอร์ด

วีว่าบอร์ด 16 มม

฿685.00
฿675.00

วีว่าบอร์ด

วีว่าบอร์ด 24 ม.ม.

฿974.00