เหล็กซี

เหล็กซี เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นมีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี มีความยาวทั่วไปอยู่ที่ 6 เมตร และมีลักษณะเป็นเส้นตรง จะมีความหนาที่แตกต่างกันออกไป มีให้เลือกใช้หลายขนาด ซึ่งจะมีขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่ 60 มิลลิเมตร และความหนาน้อยที่สุดอยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตร ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปและโครงสร้างหลังคาหรือโครงสร้างอื่น ๆ ที่รับแรงน้อย จะนิยมนำมาใช้เป็นแปสำหรับงานโครงสร้างเหล็กหลังคาหรือสะพาน ซึ่งจะทำให้งานเสร็จได้รวดเร็วและโครงสร้างมีช่องกว่างและน้ำหนักเบากว่างานคอนกรีต เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีเครื่องหมาย มอก. 1228-2549 เท่านนั้น เพราะเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยด้วย

วิธีเลือกซื้อเหล็กตัวซี

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กตัวซีต้องได้คุณภาพ SS400
 2. เหล็กจะต้องมีการผลิตตามที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
 3. ช่วงพักของเหล็กตัวซีจะต้องได้มุมฉากที่สวยงาม
 4. เหล็กตัวซีจะต้องมีความยาวที่ได้มาตรฐาน คือยาว 6 เมตร ไม่น้อยกว่านั้น
 5. จะต้องมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน(มอก.)ประกอบกับการขายด้วย

เหล็กซี

การใช้งานเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน แต่มีน้ำหนักที่เบา ซึ่งง่ายต่อการทำงาน นิยมใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป แปหลังคา งานที่ก่อสร้างที่ไม่ต้องรองรับน้ำหนักมาก

ลักษณะของเล็กตัวซี : จะมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวซีเป็นเส้นตรงและมีความยาวทั่วไปอยู่ที่ 6 เมตร ซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบาและสามารถขี้นโครงได้ง่าย

คุณสมบัติต้านทาน

เหล็กตัว C ยังมีประโยชน์สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เหล็กกล้านี้มีปริมาณนิกเกิล ทองแดง หรือ โครเมียมเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น การผสมผสานระหว่างน้ำหนักเบาและความทนทานต่อการกัดกร่อนทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับเสา อุปกรณ์ก่อสร้าง เสาไฟ และวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย เหล็กตัวซีนี้เหมาะที่จะใช้ในทุกสภาพแวดล้อม

ข้อดีของเหล็กตัวซี

 1. ในการใช้งานนั้นเหล็กตัวซีสามารถต่อกันได้ยาวถึง 600 เมตร
 2. ตัวเหล็กซีมีความทนทานต่อการกัดกร่อน
 3. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคลือบสนิมได้เพราะตัวเหล็กซีมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม

การตัดเหล็กตัวซี

การตัดเหล็กตัวซีจะมี 2 แบบคือ การตัดเหล็กตัวซีด้วยมีดและการตัดเล็กตัวซีด้วยไฟเบอร์ การตัดที่แตกต่างก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันคือ การตัดเหล็กตัวซีด้วนมีดจะทำให้หัวเหล็กซีดูเรียบเนียน ไม่มีขี้เหล็กติดตามหน้าตัด           (ถ้าดูด้วยตาอาจจะบางไป) เวลาที่ช่างจะนำไปใช้งานก็สามารถน้ำไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเจียรขี้เหล็กออกก่อน   การตัดเหล็กตัวซีด้วยไฟเบอร์จะทำให้หัวเหล็กไม่เรียบเนียนเพราะจะมีขึ้เหล็กติดที่หน้าตัดและจะทำให้เหล็กตัวซีดูหนามากยิ่งขี้น

ประโยชน์ของเหล็กตัวซี

 1. ตัวเหล็กซีมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักดี เหมาะกับการใช้เป็นโครงสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
 2. สามารถใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน อีกทั้งไม้เนื้อแข็งมีราคาที่สูงและมีคุณภาพที่ไม่คงที่
 3. เหล็กตัวซีช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงานและสามารถควบคุมน้ำหนักของตัวโครงสร้างได้อีด้วย
 4. เมื่อเทียบกับงานคอนกรีตแล้วเหล็กตัวซีมีความทนทานและมีน้ำหนักที่เบากว่าสามรถขึ้นโครงได้ง่ายกว่า
 5. สามารถใช้เป็นเหล็กตกแต่งได้เพื่อเพิ่มความสวยงามได้

ข้อแนะนำ

ใช้งานในเหมาะสมกับโครงสร้าง ซึ่งน้ำไปใช้งานโครงสร้างที่รับน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้เหล็กชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้

ความแตกต่าง
ความแตกต่างระหว่างเหล็กตัวซีกับเหล็กรางน้ำ
 1. มีหน้าตัดที่ต่างกัน
 2. มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
 3. มีความหนาที่แตกต่างกัน
 4. เหล็กตัวซีผลิตโดยการพับม้วนเหล็กจะมีความหนาน้อยกว่าเหล็กรางน้ำที่มีการผลิตด้วยการรีดร้อน
 5. การรับน้ำหนักที่ต่างกัน เหล็กตัวซีเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กรางน้ำซึ่งเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก

วิธีเลือกเหล็กตัวซีมาใช้ในการสร้างบ้าน

เหล็กตัวซีกับสนิม เพราะในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะโครงการของหมู่บ้านจัดสรร มักจะใช้เหล็ก มาทำเป็นโครงสร้างของบ้าน เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าไม้ และ มีความมั่นคง แข็งแรง แต่ปัญหาของบ้านที่ใช้เหล็กสร้างนั้นก็คือ สนิมที่กัดกินเนื้อเหล็กสามารถที่จะป้องกันได้โดยการใช้สีเคลือบกันสนิม การใช้เหล็กตัวซีมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านนั้น หากไม่มีการเคลือบกันสนิมก็อาจจะทำให้เสียหาย และ พังไปตามกาลเวลา หรือเร็วกว่าเวลาที่ควร ซึ่งการเคลือบสีป้องกันสนิมได้ในตัวเหล็กซีและเหล็กชนิดต่างๆ ก่อนที่จะทำการสร้างบ้าน ทำให้ปลอดภัยจากสนิมเป็นระยะเวลายาวนาน

เลือกซื้อตัวซีมาสร้างบ้าน บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไม เหล็กตัวซี ถึงมีขนาดที่ไม่เท่ากัน แม้ว่าจะได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. แล้วก็ตาม จะผลิตออกมาให้มีขนาดที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะ คุณภาพและน้ำหนักของเหล็ก ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ราคาที่แตกต่างกันไป อาจจะเป็นเพราะส่วนผสมที่นำมาผสมกับเหล็ก รวมถึงการเปรียบเทียบราคาต่อน้ำหนักของเหล็กทั้งเส้นอีกด้วย ถือว่าเป็นการเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานในราคาที่เหมาะสม

มาตรฐานของตลาด เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. ถือว่าได้เป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน ส่วนความหนาที่เหมาะสมและปลอดภัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่ออกแบบก่อน

ข้อควรระวังของการใช้งาน

 • ควรเลือกขนาดและความหนา ของ เหล็กตัวซีเหมาะ กับ การใช้งานประเภทต่างๆ
 • ควรเก็บในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีความชื้น ไม่มีน้ำขัง และ อยู่ห่างไกลเปลวไฟ
 • ใช้อย่างระมัดระวัง พร้อมมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระหว่างของการทำงาน

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก