ซีแพค

ซีแพค จากอดีตไปจนถึงปัจจุบัน CPAC นั้นได้เป็นหนึ่งในผู้นำการก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ด้วยคอนกรีตที่มีคุณภาพอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยาวนาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของ CPAC ได้มีการขยายการบริการ เพื่อให้มีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ และ การบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องของคอนกรีตที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทำให้ต่อยอดไปถึงงานโครงสร้าง ซ่อมแซม หรือ ทำการต่อเติม ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ครบจบในทีเดียวที่เราต้องการ

สร้างแบรนด์ซีแพคนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร

เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคพื้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยจะเน้นไปที่เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์การดำเนินของธุรกิจ ESG หรือ ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE  ในการเพิ่มสัดส่วนของ GREEN CONSTRUCTION ผ่านสินค้ารักษ์โลก และ มีบริการก่อสร้างที่ช่วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนั่นเอง

ซีแพคทำอะไรเพื่อสังคมได้มั้ง

เพราะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามความถูกต้อง เป็นธรรม และ อยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน ได้อย่างผ่าสุข CPAC จุงมุ่งสร้างดีตอบแทนสังคมไทย และ ชุมชนต่าง ๆ ด้วย กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม มีอะไรบ้าง

  1. ลานเพลิน CPAC หนึ่งล้านตารางเมตร ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม ลานเพลิน CPAC โดยจะนำคอนกรีตที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า นำกลับมาใช้ประโยชน์ หล่อจนเป็น แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น ลานเพลิน หรือ ลานอเนก ประสงค์ จะเป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะ และ เก้าอี้ให้กับชุมชนวัด และ โรงเรียนซึ่งจะมีกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง CPAC กับ ชุมชน รอบโรงงาน แล้ว แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังกับสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของ SCG อีกด้วยนั่นเอง
  2. CPAC ร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต จะมีการตระหนัก และ เห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธา ของประเทศไทยนำประสบการณ์ด้านคอนกรีตกว่าครึ่ง ศตวรรษ ได้มีการถ่ายทอดผ่านโครงการ CPAC ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต ให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาซึ่งจะเปรียบเสมือน ต้นกล้า ที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ การปฏิบัติงานได้อย่างมีความถูกต้องตรงตามหลัก วิศวกรรมคำนึกถึงความปลอดภัยทั้งต่องานโครงสร้าง และ ผู้ใช้งาน แล้วพร้อมที่จะเติบโต เป็นวิศวกรรุ่นใหม่นำความรู้ไปพัฒนาการก่อสร้างของไทยให้มีความเจริญรุกหน้าในอนาคต

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

สีหรือปุ๋ยเราก็มีนะ เลือกซื้อสี 

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สอบถาม คอนกรีต ร้านอาณาจักรนายช่าง ได้ที่

LINE : NaichangNetwork กดคลิกได้เลย

หรือโทร 086-341-9908

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก