เสาเข็มไอ

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เสาเข็มไอ

เสาเข็ม เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญ ที่สุดของรากฐาน ในการสร้างอาคาร บ้าน เรือน ซึ่งจะเป็นตัว ที่ใช้รับน้ำหนัก ของตัวอาคารทั้งหมด อีกทั้งยังเป็น ตัวช่วยกระจายน้ำหนัก ลงไปยังใต้ดิน ช่วยเป็นตัวพยุง ให้ตัวสิ่งก่อสร้างนั้น มีความแข็งแรง ทนทาน และ ไม่เกิดการทรุดตัว หรือ ความเอนเอียง ทำให้อาคาร ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งความมั่นคง และ ความแข็งแรงของ สิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นเรื่องที่ต้อง ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่ง และตัวเสาเข็มเป็นตัว ที่ทำให้โครงสร้างนั้น มีความมั่นคง และมีความแข็งแรง จึงทำให้เสาเข็มไอ เป็นที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้นเอง

สำหรับเรื่องการตอกเสาเข็มนั้น จะอยู่ในส่วนขั้นตอน ของการออกแบบ ซึ่งจะมีการออกแบบ มาว่าบ้านต้องใช้ เสาเข็มขนาดไหน ความลึกเท่าไหร่  ซึ่งหลักในการ พิจารณาเรื่องการใช้งานเสาเข็ม มีหลักในการพิจารณาแบบง่าย ๆ ดังนี้

 1. ลักษณะของเนื้อดิน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ วิศวกรจะใช้ประกอบพิจารณาในขั้นตอนก่อนการตอกเสาเข็ม เราต้องทราบ สภาพของดินในพื้นที่ ที่จะไปก่อสร้างก่อน
 2. การรองรับน้ำหนัก ของอาคารเป็นสิ่งที่สำคัญ เรื่องนี้มีผล ต่อเลือกใช้ ขนาดของเสาเข็มด้วย ซึ่งอยู่ที่การคำนวณ ความเหมาะสม วัสดุที่ใช้ ทำเสาเข็ม ซึ่งมีหลายชนิด เช่น เสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มเหล็ก เป็นต้น
 3. ข้อกำหนดทางกฎหมาย อันนี้ก็มีผลต้อง นำมาพิจารณาด้วย เพราะบางพื้นที่ มีข้อกำหนดที่ให้ หรือ ไม่ให้ใช้เสาเข็มบางชนิด

เสาเข็ม จะมีวิธีการรับน้ำหนักอยู่ 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ

การรับน้ำหนักของเสาเข็ม จะอาศัยแรงพยุงตัว ที่เกิดจากแรงเสียด ทานระหว่างพื้นผิว ของเสาเข็ม ที่ฝังลึกลงไป กับดินที่อยู่โดยรอบ เรียกโดยทั่วไปว่า “การรับน้ำหนักโดยแรงพยุงผิว”

การรับน้ำหนักโดยอาศัย ชั้นดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งลักษณะนี้ จะเป็นการถ่ายน้ำหนักจากสิ่งปลูกสร้างลงไปยังชั้นดินแข็งโดยตรง เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การรับน้ำหนักที่ปลาย”

ในการใช้งานเสาเข็ม อาจจะเกิดเพียงแบบที่ 1 อย่างเดียว หรือเกิดทั้ง แบบที่ 1 และ 2 พร้อม ๆ กันก็ได้ อยู่ที่การพิจารณา ในการใช้งาน โดยมีองค์ประกอบในเรื่อง สภาพของสิ่งก่อสร้าง และสภาพของดิน ที่รองรับเป็นหลัก ซึ่งจะต้องดำเนินงาน ภายใต้วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ทำการประเมินและ ออกแบบขนาด จำนวน และ ความยาวของเสาเข็มอีกด้วย

ในปัจจุบันโครงสร้างที่สำคัญของบ้าน ต้องมีความแข็งแรงและทนทาน บ้านก็เหมือนกับต้นไม้ซึ่งต้องมารากฐานที่มั่นคง การใช้เสาเข็ม ถือว่าสำคัญที่สุด ที่จะให้ความแข็งแรง ของโครงสร้างบ้าน มีหน้าที่รับ น้ำหนักของตัวบ้าน การที่มีวิศวกร มาคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปได้ตามมาตรฐาน และถูกต้อง ป้องกันการเกิดปัญหา ในภายหลัง เสาเข็มจะแบ่งเป็น 2ประเภท คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ ควรเลือกให้เหมาะสม ในการใช้งาน

ขั้นตอนการผลิตเสาเข็ม

 1. ทำการติดตั้งเหล็กปลอกและลวดอัดแรง
 2. หลังจากนั้นให้ทำการดึงลวดอัดแรง
 3. แล้วทำการจัดระยะของเหล็กปอกและทำการผูกเหล็ก
 4. เมื่อทำการผูกเหล็กเสร็จแล้ว ให้ทำการประกอบแบบได้เลย
 5. ให้ทำการตรวจสอบแบบ ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต
 6. ให้ผสมคอนกรีต สำหรับที่จะเทลงบนแบบ
 7. ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตสด
 8. ให้ทำการเทคอนกรีตลงในแบบ
 9. ชี้บ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 10. ให้ทำการถอดแบบและตัดลวดอัดแรงออก
 11. เมื่อถอดเสร็จแล้ว ให้บ่มคอนกรีต
 12. หลังจากที่ทำการบ่มคอนกรีตเสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ข้อดีของเสาเข็ม

 • ทำงานได้ในที่แคบ
 • มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เกิดภาวะทางเสียง  ไม่มีโคลน สะดวกต่อการใช้งาน
 • ตอกได้ตามความเป็นจริง
 • การรับน้ำหนักได้มากๆทำให้พื้นฐานโครง

ความสำคัญของรากฐาน

 • เพื่อทำให้โครงสร้างต่างๆของอาคารมีเสถียรภาพไม่จมลงในดินและไม่เกิดการทรุดตัวหรือเอนเอียง
 • เพื่อไม่ให้โครงสร้างอาคารทรุดตัวเนื่องจากการขุดดินใต้รากฐานของสิ่งก่อสร้าง
 • เพื่อเป็นตัวค้ำยันในการแก้ไขโครงสร้างอาคารหลัก
 • เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของทางโครงสร้างที่อยู่ลึกๆเช่นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้อาคารหรือห้องใต้ดิน
 • เพื่อเพิ่มให้รากฐานสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มขนาด เช่น การเพิ่มชั้นของอาคาร
 • เพื่อทำให้อาคารที่ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นยังคงสามารถรับน้ำหนักได้เหมือนเดิม

ความรู้ของวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

การนำวัสดุก่อสร้างไปใช้งาน คลิกที่นี่

ความรู้วัสดุก่อสร้างในการนำไปใช้งาน คลิกที่นี่

สั่งซื้อสินค้าเสาเข็มไอ 30 ได้ที่ร้านอาณาจักรนายช่าง

LINE : NaichangNetwork

หรือโทร 086-341-9908 , 086-341-9902

กลับไปที่สารบัญ

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็ม I 15 (ราคา/เมตร)

฿90.00

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็ม I 18 (ราคา/เมตร)

฿120.00

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็ม I 22 (ราคา/เมตร)

฿170.00

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็ม I 26 (ราคา/เมตร)

฿220.00

เสาเข็มสำเร็จรูป

เสาเข็ม I 30 (ราคา/เมตร)

฿270.00