คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานเทโครงสร้างเสาเข็มเจาะที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติเนื้อคอนกรีตไม่เกิดการแยกตัวกันในขณะที่ทำการเทคอนกรีต และยังสามารถทำการเทคอนกรีตได้อย่างไหลลื่นอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถใช้งานคอนกรีตได้นานมากกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป 3 ชั่วโมง เมื่อคอนกรีตมีอายุครบตามกำหนดคือ 28 วัน คอนกรีตจะมีคุณภาพเต็มที่และยังมีกำลังอัดอยู่ที่ 21-28 MPa ซึ่งเป็นกำลังอัดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานเทโครงสร้างเสาเข็มเจาะใหญ่ อีกทั้งยังมีค่าการยุบตัวอยู่ที่ 15 ถึง 20 เซนติเมตร และคอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ยังเป็นคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ASTM.C39 และยังเป็นคอนกรีตได้มาตรฐาน มอก.1736 คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ จะเป็นคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างเทเสาเข็มทั่วไป ซึ่งในการใช้งานจะใช้วิธีราง อีกทั้งในการใช้งานยังสามารถเทคอนกรีตได้ง่าย และสามารถใช้งานได้นานมากกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป เพราะในการทำงานของเสาเข็มเจาะใหญ่จะมีขั้นตอนที่ใช้เวลานานมากกว่าการทำงานกับคอนกรีตปกติ ข้อดีของคอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว ยังสามารถลดปัญหาของความไม่สมบูรณ์ของเสาเข็มใหญ่ และลดปัญหาการเป็นรูการแตกร้าวของเสาเข็มเจาะใหญ่อีกด้วย ซึ่งเสาเข็มใหญ่จะเป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ Ø60 เซนติเมตร

คอนกรีตผสมเสร็จ

ก่อนรู้จักกับ คอนกรีตผสมเสร็จ มาทำความรู้จักกับ คอนกรีต กันก่อนว่า คอนกรีต คือ การผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำ ซึ่งสมัยก่อนจะมีคอนกรีตผสมเสร็จนั้น การก่อสร้างนั้น ต้องใช้เวลานานกว่าปัจจุบัน เนื่องจากต้องการสั่ง หิน ปูน ทราย ไปผสมกับเครื่องโม่ที่หน้างานก่อสร้าง จนได้ออกมาเป็นคอนกรีต ก่อนนำไปเทตามจุดที่ต้องการ

จนปัจจุบันมี คอนกรีตผสมเสร็จ ที่อำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างมาก ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีต จากแพลนท์คอนกรีต ที่ใกล้หน้างานที่สุด และวิ่งไป ส่งถึงหน้างานพร้อมเทคอนกรีตจากรถโม่ ช่วยประหยัดทั้งค่าแรง และเวลา รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพได้อีกด้วย

โดยคอนกรีตผสมเสร็จ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ที่ใช้กันในบ้านเรา คือ

คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม

โดยมีการแบ่งประเภทตาม Slump ด้วย (Slump คือ ค่าความหนืดของคอนกรีต หาก Slmup น้อย คอนกรีตจะไหลได้ดี) ได้แก่ Slump ปกติ Slump 0

นอกจากนี้หน่วยที่ใช้เรียก ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในบ้านเรา จะใช้ทั้ง Cube และ Cylinder แต่นิยมใช้ Cube มากกว่า (สามารถดูตารางเปรียบเทียบ คอนกรีต (รอบทความออก))

การสั่งซื้อคอนกรีต

แจ้ง ประเภทคอนกรีตที่ใช้ พร้อมกับระบุ KSC และหน่วยเรียก (Cube / Cylinder)

แจ้งสถานที่หน้างาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเท (เช่น ขอราง PVC ด้วย)

ตรวจสอบใบเสนอราคา ระบุวันที่ต้องการใช้

ชำระเงิน

เตรียมหน้างานให้พร้อม เมื่อคอนกรีตไปถึง สามารถเทได้เลย

ข้อควรระวังในการสั่งซื้อคอนกรีต

หากหน้างานไม่พร้อม ควรแจ้งโรงงานล่วงหน้า ก่อนรถขนส่ง จะวิ่งออกจากแพลนท์ (เพราะเมื่อผสมคอนกรีตแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ นำกลับไปใช้ใหม่ได้)

หากฝนตก กรุณาแจ้งโรงงานล่วงหน้า

การสั่งคอนกรีตผิดประเภท (เช่น สั่งกันซึม แต่ไปส่งเป็นธรรมดา และไม่ได้ตรวจสอบกัน)

เฟสบุ๊คอาณาจักรนายช่าง

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะเล็ก ดอกบัว 420ksc (CUBE)

฿3,150.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 210ksc (CUBE)

฿2,910.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 240ksc (CUBE)

฿2,950.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 280ksc (CUBE)

฿2,990.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 300ksc (CUBE)

฿3,030.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 320ksc (CUBE)

฿3,070.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 350ksc (CUBE)

฿3,140.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 380ksc (CUBE)

฿3,210.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 400ksc (CUBE)

฿3,280.00

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จเข็มเจาะใหญ่ ดอกบัว 420ksc (CUBE)

฿3,350.00