ไม้ฝา คอนวูด

ไม้ฝา คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทียมที่ผลิตจากปูนปอร์ตแลนด์ผสมด้วยเซลลูโลสไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์จึงมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น เสมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการทนแดด ทนฝน ทนต่อสภาพอากาศ จึงเป็นที่นิยมนำไม้เทียมคอนวูดไปใช้ในการก่อสร้างและงานตกแต่งทั้งในและนอกอาคาร นอกจากนี้ไม้เทียมยังช่วยลดโลกร้อนด้วย เพราะลดการตัดไม้จริงในธรรมชาติ

ข้อดีของ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.ปลอดภัยจากปลวก มอด แมลงกัดแทะไม้ เพราะด้วยส่วนประกอบของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งปลวกจะไม่กัดแทะผลิตภัณฑ์

2.ช่วยลดต้นทุนด้านการทาสี เพราะไม้ฝาคอนวูดมีสีให้

3.สามารถตัดแต่งไม้ฝาได้ เหมือนไม้จริง

4.ไม่ผุ แตกหักง่าย เหมือนไม้จริงอีกด้วย

ข้อเสียของ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.ต้องทำโครงรองรับแผ่นไม้ฝาถี่ เพราะไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่สามารถรับน้ำหนักที่มากได้ มีความเหนียวน้อยกว่าไม้จริง ๆ ใช้ในงานโครงสร้างหลักไม่ได้

2.มีส่วนผสมของปูนและทราย จึงทำให้ไม้ฝามีน้ำหนักมาก

3.มีผิวสัมผัสร้อน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์

4.สีอาจเกิดการหลุดล่อนได้ ถ้าเกิดการขูดขีดบนผิวไม้ฝา ไม่สามารถไขได้เหมือนไม้จริงอีกด้วย

การเตรียมงาน

1.เตรียมโครงตงไม้หรือเหล็ก รองรับแผ่นไม้ฝา โดยให้ขนาดและระยะห่างจากโครงคร่าวรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม

2.โครงที่รองรับไม้ฝาต้องมีขนาดหน้ากว้างของโครงตง ต้องไม่น้อยกว่า 4.5เซนติเมตร และในกรณีเหล็ก ต้องมีการป้องกันสนิมในระดับที่เหมาะสมกันกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย

3.หากมีการติดตั้งแผ่นพื้นที่มีขนาดใหญ่ติดต่อกันมากกว่า6เมตร ควรเว้นร่องรอยต่อของทั้งแผ่นพื้นและกระเบื้องอีกด้วย และต้องยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียูริเทนเสมอ

ขั้นตอนการติดตั้งไม้ฝา

1.ตรวจสอบหลังคาโครงคร่าวก่อนด้วยระดับน้ำ และระยะโครงคร่าวต้องไม่เกินจากที่ออกแบบไว้

  1. ยึดไม้พื้นเข้ากับโครงตงเหล็กด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านชนิดฝังหัว โดยยิงเข้ากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ ตลอดแนวยาวของแผ่นไม้ โดยปลายสว่านห่างกันไม่เกิน 40เซนติเมตร ยิงห่างจากขอบแผ่นไม้ไม่เกิน 1.2 เซนติเมตร และทำความสะอาดบริเวณขอบแผ่นไม้ด้วย

การดูแลรักษาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.ดูแลรักษาผิวหน้า ให้ปราศจากคราบต่างๆ ที่กัดกร่อนผิวได้ เช่น เศษคอนกรีต น้ำมัน ไขมัน หรือ สิ่งสกปรก อื่น ๆ และต้องทำให้พื้นผิวแห้งสนิท

2.หากไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์เก่าแล้ว ควรลอกฟิล์มสีเก่าที่ออกก่อน เพื่อเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีหลุดล่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดี

3.ใช้สีน้ำอะคลิลิคทาหรือพ่นบนแผ่นไม้ ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยให้เจือจางสีน้ำด้วยอัตรา 2ส่วนต่อน้ำ 1ส่วน ควรทาอย่างน้อย2รอบเพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีโดยทาเที่ยวแรกแล้วจึงทิ้งไว้ให้สีแห้งอย่างน้อย 4ชั่วโมง

4.หลังจากทาสีเคลือบแล้วปล่อยให้สีแห้ง จากนั้นทาทับด้วยสีเคลือบทับหน้าประเภทต่าง ๆตามประเภทที่ใช้งาน

เคล็ดลับในการดูแลไม้ฝา

1.กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร้น้ำ เกาะที่แผ่นไม้ ควรทำความสะอาดแผ่นไม้ก่อน โดยใช้น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร้น้ำ ทาหรือกลิ้ง จำนวน 1เที่ยว ให้ชุ่มๆ โดยไม่ต้องล้างออกแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชั่วโมง

2.หากพื้นผิวมีรอยแตก หอยตะปู หรือรอยต่อของแผ่นไม้ ให้โป้วตกแต่งผิวไม้ ทิ้งไว้1 ชั่วโมง ใช้กระดาษทรายขัดออกแล้วจึง เลือกเฉดสีที่จะทาใหม่ให้ใกล้เคียงกับสีเดิม