สั่งซื้อ ทราย กับทางเรา ได้ที่ร้านอาณาจักรนายช่าง ติดต่อ เบอร์โทร 086-341-9908   หรือ LINE : NaichangNetwork

ทราย

ทราย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลย

สารบัญ

ทราย คืออะไร

คือหนึ่งในวัสดุจำพวก สสารแบบเม็ด ตามธรรมชาติ เกิดจากหินที่ถูกย่อยเป็นเม็ดแบบละเอียด ซึ่งก็หมายถึงทั่วๆ ไปที่ได้พบเห็นตามชายหาด เป็นหินที่แข็งแตกแยกออกมาจากก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ โดยทรายจะแยกตัวออกมาได้เองตามธรรมชาติ

ทรายมีขนาดอยู่ระหว่าง 1/12 นิ้ว ถึง 1/400 นิ้ว ถ้ามีขนาดเล็กจะมีสภาพเป็นฝุ่นทราย จะประกอบด้วยแร่ควอตซ์ หรือ หินบะซอลต์ ทราย

คุณสมบัติของทรายที่สามารถนำมาใช้ผสมคอนกรีต

  1. ไม่มีดิน ถ่าน และฝุ่น มาผสมกันอยู่เกินกว่า 1% โดยน้ำหนัก
  2. ไม่มีอนินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ ใบไม้หนา และอื่นๆอีกมาก ปะปนอยู่
  3. เป็นทรายน้ำจืดหรือ ที่เรียกว่าทรายบก
  4. มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมๆ เพื่อช่วยในการเกาะตัวของคอนกรีต

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด นั้นได้แก่ ทรายบก และ ทรายแม่น้ำ

  1. ทรายบก เกิดจากหินทรายที่แตกแยกชำรุดออกมา จนกลายเป็นเม็ดทรายตามสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และจะฝั่งจมอยู่ในบริเวณพื้นดิน เป็นแห่งๆ ทรายชนิดนี้จะมีดิน ซากพืชและซากสัตว์จะปะปนรวมๆกันอยู่ด้วย ในการใช้งานจึงต้องนำทรายมาล้างแยกดินซากพืช และซากสัตว์ออกให้สะอาดก่อน ทรายจากทะเลก็ถูกนับรวมเป็นทรายบกเหมือนกัน
  2. ทรายแม่น้ำ ซึ่งทรายชนิดนี้จะมีอยู่ทั่วๆไป ในบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำ ทรายชนิดนี้จะเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยกระแสน้ำได้พัดพาทรายจากที่ต่างๆ มาตกตะกอนรวมๆกันในแหล่งที่ราบลุ่มที่เป็นรวมของทราย

ประเภทของทรายในงานก่อสร้าง ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด มีอะไรบ้าง

1. ทรายหยาบ เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ คม และมีความแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจำพวกคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง ได้แก่ เป็นส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับทำโครงสร้างสะพาน เขื่อนกั้นดิน อาคารคอนกรีตที่เสริมเหล็ก หรือ โครงสร้างที่เป็น

ฐานรากต่างๆ โดยค่าความหยาบของทรายที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง จะอยู่ระหว่าง 2.6 – 3.0 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนทั่วไป หรือตึกสูงในเมืองอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

2.ทรายกลาง มีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเล็กมาก จะมีลักษณะของทรายไม่หยาบ หรือละเอียดจนเกินไป เหมาะมากสำหรับงานปูน ประเภทต่างๆ ได้แก่ นำไปใช้ผสมปูนสำหรับก่ออิฐ หล่อท่อ ทำพื้นบ้าน หรือ ใช้เทพื้นคอนกรีต ที่ไม่ได้ต้องการ

ความแข็งแรงมากนัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการทรายขนาดกลาง เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่สามารถคัดขนาดของเม็ดทรายส่งให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3.ทรายละเอียด เป็นเม็ดทรายที่มีขนาดเล็กมีความละเอียดมาก จึงเหมาะกับนำมาใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงที่ต่ำ ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก ได้แก่ นำมาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า นำมาทำอิฐมวลเบา ทำบัว หรือทำลวดลายต่างๆ สามารถนำไปใช้งาน

ฉาบที่ต้องการความละเอียดสูงมาก หรือสามารถใช้ทำอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี

4. ทรายถม หรือที่เรียกว่าทรายขี้เป็ด ได้ถือว่าเป็นทรายก่อสร้างอีกประเภทที่ใช้สำหรับงานปรับพื้นก่อนที่จะเทพื้น ถมที่ หรือนำไปใส่ถุงกันน้ำท่วม แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่างๆ ได้แก่ ถนนใหญ่ๆ

สำหรับงานก่อสร้าง คือทรายที่มีลักษณะแบบข้างต้นที่ได้กล่าวไป เป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต งานปูนก่อ หรือ งานปูนฉาบ แต่ในการใช้งานจะต้องเลือกทรายที่มีความสะอาด มีขนาดและชนิดของเม็ดทรายที่มีความเหมาะสม

มีความแข็งแรง ไม่ผุพังง่าย และมีมลทิน หรือสาระประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาก่อสร้าง เมื่อนำทรายมาผสมเข้ากับคอนกรีตแล้ว ทรายก็จะเกิดการแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างของหิน ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น

การก่อสร้างทั่วไป จึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของทรายทุกครั้ง ว่าได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็นสีของทราย การปนเปื้อนของแร่ต่างๆ รูปร่าง ขนาดของเม็ดทราย ลักษณะของเนื้อทรายหรือ ความสามารถในการ

เชื่อมประสานกัน เพื่อให้ได้ทรายสำหรับการก่อสร้างที่มีความปลอดภัยและ ตรงตามสเปกที่ได้ตั้งไว้ ส่วนทรายถม จะไม่ค่อยมีข้อกำหนดอะไรเข้มงวดมากนัด ยกเว้นในงานถมที่มีลักษณะที่พิเศษ มีความจำเพาะเจาะจง ได้แก่ งานก่อสร้างสนามบิน หรืองานก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลุ่ม ที่ต้องการให้วัสดุสามารถระบายน้ำได้ดี

ทรายอุตสาหกรรม

ทรายประเภทนี้ซึ่งจะมีความต่างจากทรายก่อสร้างตรงที่มีคุณสมบัติของทรายต้องตรงตามความต้องการที่มีความละเอียดอย่างเคร่งครัดกว่าการใช้ในงานก่อสร้างค่อนข้างที่จะมาก เนื่องจากต้องนำคุณสมบัติด้านฟิสิกส์และทางเคมีนำ

มาพิจารณาเพื่อคัดเลือกทรายให้เหมาะสมกับงานใช้งาน โดยส่วนมากแล้วคุณสมบัติต้องการของทรายจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมแต่ละแบบได้ เช่น หากต้องการที่จะผลิตแก้ว จำเป็นต้องใช้ทรายที่มาจากซิลิกาสูง และ บริสุทธิ์

อย่างมาก เพราะหากทรายมีการปนเปื้อนจะส่งผลต่อสีของผลิตภัณฑ์แก้วที่ได้

หาซื้อวัสดุโครงสร้าง หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ นายช่างกรุ๊ป

การนำวัสดุก่อสร้างไปใช้งาน คลิกที่นี่

ความรู้วัสดุก่อสร้าง คลิกที่นี่

สั่งซื้อได้เลยที่ร้านอาณาจักรนายช่าง 

LINE : NaichangNetwork

หรือโทร 086-341-9908

กลับไปที่สารบัญ