ท่อพีวีซีฟ้า

ท่อพีวีซีฟ้า (ท่อPVCฟ้า) เป็นวัสดุที่ได้จากการผลิตจาก โพลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติก แล้วทำการขึ้นรูปเป็นทรงท่อ  อีกทั้งยังเป็นท่อที่มีการออกแบบและการผลิตมาเพื่อใช้งานภายในโดยเฉพาะ และท่อ PVC เป็นท่อพลาสติกที่ในคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ยังใช้ท่อ PVC กันทุกบ้านอีกด้วย และยังไม่ต้องบำรุงรักษามาก ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกนั้น เหมาะสมกับงานคุณภาพอย่างแน่นอน

เนื่องจากเป็นท่อที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อการใช้งาน คือมีคุณสมบัติที่สามารถยืดหยุ่นได้สูง เพราะเป็นท่อพลาสติก อีกทั้งยังเป็นท่อที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงดันของน้ำที่สูงได้ ยังทนต่อการกัดกร่อนของกรดหรือค่าด่างได้ดี และยังเป็นท่อที่มีคุณสมบัติที่ไม่นำไฟฟ้าและไม่เป็นสนิมอีกด้วย ซึ่งเป็นท่อที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั้นเองนอกจากนี้ยังเหมาะกับงานของสุขาภิบาล หรืองานไฟฟ้า และก็การเกษตร ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 25 ปี

ซึ่งท่อ PVC ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้ในงานระบบท่อประปา ระบบท่อเดินสายไฟ เนื่องจากเป็นท่อที่ผลิตมาจากพลาสติกจึงทำให้ไม่สามารถรับแรงกระแทกที่สูงได้อีกทั้งหากใช้งานในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานท่อ PVC ก็อาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ เนื่องจากหากท่อ PVC สีฟ้า เมื่อโดนแสงแดดเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดการเปราะได้นั้นเอง ดังนั้นจึงควรใช้งานท่อ PVC ให้เหมาะสมด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

ท่อ PVC ฟ้า

เป็นท่อที่ถูกออกแบบและผลิตเพื่อใช้ในงานระบบท่อประป่าโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นท่อที่มีการผลิตให้มีคุณสมบัติที่สามารถต้านทานความดันน้ำได้สูงมาก และยังเป็นท่อที่มีน้ำหนักเบาอีกทั้งยังเป็นท่อที่มีความยืดหยุดสูงเมื่อเทียบกับท่อทั่วไป ซึ่งท่อ PVC สีฟ้ายังเป็นท่อที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และท่อ PVC สีฟ้า ยังเป็นท่อที่มีราคาถูกอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปได้เลย

การผลิตท่อ PVC สีฟ้า

ท่อ PVC สีฟ้า  เป็นท่อที่มีการผลิตจาก วัสดุพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งโพลิไวนิลคลอไรด์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนได้ตามการเพิ่มเติมสารเคมีต่าง ๆ และ ยังเป็นพลาสติกที่ในปัจจุบันสามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวสูงมาก ในการผลิตก็จะมีการเพิ่มสารเคมีที่ทำให้โพลิไวนิลคลอไรด์กลายเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แข็ง แล้วหลังจากนั้นทำการขึ้นรูปเป็นทรงท่อ ตามขนาดที่ต้องการจะใช้งานได้เลย อีกทั้งยังเป็นท่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานระบบประปาภายในโดยเฉพาะ เช่น ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำ ท่อประปา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานภายในอาคารเป็นเสียส่วนใหญ่เนื่องจากท่อ PVC สีฟ้าเป็นท่อที่เมื่อโดนแสงแดดเป็นระยะเวลาที่นานท่อก็อาจจะเกิดการเปราะและจะเกิดความชำรุดเสียหายได้

การใช้งานท่อ PVC สีฟ้า

ในการใช้งานท่อ PVC สีฟ้านั้น ซึ่งท่อ PVC สีฟ้าเป็นท่อถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานระบบท่อน้ำท่อประป่าโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันคนจึงนิยมใช้เป็นท่อประปาและใช้เป็นท่อน้ำดื่ม  อีกทั้งยังเป็นท่อที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17-2532 อีกด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของตัวท่อ PVC นั้นเอง และยังเป็นท่อที่ระบุชั้นคุณภาพและค่าความดันของท่ออีกด้วย คือ PVC 5, PVC 8.5, PVC 13.5 อีกทั้งยังเป็นท่อที่มีให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายขนาดมากอีกด้วย ในการเลือกใช้งานท่อ PVC สีฟ้านั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้งานต้องเลือกขนาดและคุณสมบัติให้ตรงและเหมาะสมกับการใช้งานด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการนำท่อไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมและถูกต้องด้วย

ชั้นคุณภาพของท่อ PVC สีฟ้า

ท่อ PVC สีฟ้านั้นเป็นท่อ PVC ชนิดเดียวที่มีการระบุค่าความดัน (เมกะพาสคัล)  และ ชั้นคุณภาพของท่อ PVC ซึ่งจะมีระดับความดันอยู่ 3 ระดับ มีดังต่อไปนี้

  1. ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 5 ค่าความดัน(เมกะพาสคัล) 50
  2. ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ค่าความดัน(เมกะพาสคัล) 85
  3. ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ค่าความดัน(เมกะพาสคัล) 35

ข้อดีของท่อ PVC สีฟ้า

  1. เป็นท่อที่ผลิตจากพลาสติกจึงทำให้มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นและความเหนียวแน่นที่สูง
  2. เป็นท่อที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงดันน้ำได้ดี
  3. เป็นท่อที่สามารถทนต่อแรงกัดกร่อนได้ดี
  4. เป็นท่อที่มีน้ำหนักเบาสามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นท่อที่มีราคาถูกอีกด้วย