สมาร์ทบอร์ด SCG

สมาร์ทบอร์ด SCG เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่มีคุณภาพที่สูง และ มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติ ที่สามารถทนต่อความชื้นได้สูง และ ยังมีความสามารถ ในการยืดหยุ่นสูงอีกด้วย อีกทั้งยังมีการผลิต ที่ได้มาตรฐาน และ เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากในการผลิต เป็นการผลิตที่ปราศจากใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นเอง ซึ่งมีการผลิตมาจาก ทรายซิลิก้า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เส้นใยชนิดพิเศษ และ นำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตด้วยการอบไอน้ำที่มีแรงดันที่สูง อีกทั้งในการผลิตนี้ ยังทำให้ได้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีคุณสมบัติความแข็งแรง และ ความยืดหยุ่นที่สูง อีกทั้งยังเป็นแผ่น สมร์ทบอร์ดที่มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน ภายใน และ การใช้งาน ภายนอก ซึ่งในการใช้งานสามารถเลือกใช้งาน ตามความต้องการได้เลย เนื่องจากแผ่นสมาร์ทบอร์ด เป็นแผ่นที่มีการผลิตออกมาหลากหลายขนาด อีกทั้งการนำไปใช้งาน ยังสามารถใช้งานได้อย่างง่าย และสะดวกมากอีกด้วย ส่วนใหญ่ในปัจจุบันแผ่นสมาร์ทบอร์ด เป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เนื่องจากเป็นแผ่นที่มีราคาที่ค่อนข้างถูก อีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทบอร์ดและซีเมนต์บอร์ด

ซึ่งสมาร์ทบอร์ดนั้นเป็นแผ่นที่ได้จากการผลิตที่เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายซิลิก้าและเส้นใยที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตการอบไอน้ำที่มีแรงดันที่สูงจนทำให้ได้แผ่นสมาร์ทบอร์ด แต่ซีเมนต์บอร์ดจะได้มาจากขั้นตอนการผลิตที่นำเศษไม้แล้วนำไปอัดและผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อีกทั้งในการผลิตยังมีส่วนประกอบของสารเคมีอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแกร่งสูง มีความเหนียว และสามารถทนทานต่อความชื้นได้ดี อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก แต่ซีเมนต์บอร์ดเป็นแผ่นที่ในการผลิตมีส่วนประกอบของไม้อยู่ด้วยจึงทำให้ซีเมนต์บอร์ดเป็นแผ่นที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกับไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความสามารถในการยืดหยุดได้สูง อีกทั้งยังเป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกับซีเมนต์ด้วย และยังมีคุณสมบัติที่มีความทนทานมาก อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

การใช้งาน สมาร์บอร์ด SCG

ในการใช้งานสมาร์ทบอร์ดนั้น ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฝ้าเพดาน ผนัง หรือแม้แต่การนำไปใช้งานเป็นแผ่นรองวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการใช้งานยังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเป็นแผ่นที่สามารถดัดโค้งได้ดี และสามารถรับแรงกระแทกได้สูง อีกทั้งในการใช้งานยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากอีกด้วย เนื่องจากในการผลิตมีการผลิตที่ความหลากหลาย และมีการผลิตออกมาให้ใช้งานอย่างหลากหลายรุ่นตามความต้องการที่จะใช้งานของผู้ใช้งานในปัจจุบันด้วย ซึ่งแผ่นสมาร์ทบอร์ดยังสามารถเข้าได้กับบ้านหลายสไตล์ อีกทั้งยังเป็นแผ่นที่มีความแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อความชื้นได้ดี และ สามารถป้องกันปลวกได้ด้วย อีกทั้งยังสมาร์ทบอร์ดยังเป็นแผ่นที่มีความแข็งแกร่งและมีความคุณสมบัติที่มีความยืดหยุดได้สูง ซึ่งเป็นข้อดีต่อการใช้งาน และในการใช้งานแผ่นสมาร์ทบอร์ดยังสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเนื่องจากเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีอายุการใช้งานที่นานนับสิบปีเลยก็ว่าได้

คุณสมบัติของสมาร์ทบอร์ด

  1. เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีคุณสมบัติที่มีความสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี และมีความแข็งแรงทนทานสูงอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุดได้ดีอีกด้วย เนื่องจากเป็นการผลิตมาจากส่วนประกอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกได้ ซึ่งสามารถทนแสงแดด ทนต่อน้ำ ต่อฝนและความชื้นได้ดี อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่นานโดยที่แผ่นสมาร์ทบอร์ดยังไม่มีการชำรุดเสียหายอีกด้วย
  3. มีคุณสมบัติที่ปลวกไม่กินเนื่องจากในการผลิตใช้ส่วนประกอบของเส้นใยเซลลูโลสที่สามารถป้องกันปลวกได้นั้นเอง
  4. มีคุณสมบัติที่มีความเหนียว และในการใช้งานยังสามารถทำการดัดโค้งได้อย่างง่ายซึ่งไม่ต้องทำการลูบน้ำก่อนก็สามารถทำการดัดโค้งได้เลย