คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว เป็นคอนกรีตที่ได้จากปูนดอกบัว ซึ่งเป็นปูนที่มีประสิทธิภาพที่พิเศษที่มีความทึบน้ำสูงและยังสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ดีอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นปูนที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติการทึบน้ำและการกันซึมของน้ำได้ดี

ซึ่งคอนกรีตผสมกันซึมยังมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐาน 240 กก./ ตร.ซม. กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐาน 320 กก./ ตร.ซม. กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐาน 420 กก./ ตร.ซม. เป็นต้น

อีกทั้งยังสามารถออกแบบกำลังให้ได้ตามที่ต้องการจะใช้งานเพิ่มได้อีกด้วย คอนกรีตผสมกันซึมเป็นคอนกรีตมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วเป็น เช่น งานพื้น งานสระน้ำ งานถนน และยังสามารถใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปที่มีการเทคอนกรีตที่ไม่ซับซ้อนได้อีกด้วย

คอนกรีตผสมกันซึมดอกบัวเป็นคอนกรีตที่มีการเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพโดยการเติมสารเคมี หรือน้ำยาที่มีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอนกรีต ซึ่งสารเคมียังเป็นสารที่ได้มาตรฐาน ASTM.C494 ในการใช้งานคอนกรีตผสมกันซึมในงานก่อสร้างทั่วไป

เมื่อคอนกรีตมีอายุที่ครบตามกำหนด คอนกรีตก็จะมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติอย่างเต็มที่อีกด้วย อีกทั้งหารต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ต้องการ จะต้องเลือกคอนกรีตที่มีวิธีการผลิต การขนส่งคอนกรีตและการบ่มคอนกรีตตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งต้องมีความถูกต้องและได้มาตรฐานของคอนกรีตทั่วไปด้วย

ทำความรู้จักกับคอนกรีตผสมเสร็จ

ก่อนรู้จักกับ คอนกรีตผสมเสร็จ มาทำความรู้จักกับ คอนกรีต กันก่อนว่า คอนกรีต คือ การผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำ ซึ่งสมัยก่อนจะมีคอนกรีตผสมเสร็จนั้น การก่อสร้างนั้น ต้องใช้เวลานานกว่าปัจจุบัน เนื่องจากต้องการสั่ง หิน ปูน ทราย ไปผสมกับเครื่องโม่ที่หน้างานก่อสร้าง จนได้ออกมาเป็นคอนกรีต ก่อนนำไปเทตามจุดที่ต้องการ

จนปัจจุบันมี คอนกรีตผสมเสร็จ ที่อำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างมาก ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่าง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีต จากแพลนท์คอนกรีต ที่ใกล้หน้างานที่สุด และวิ่งไป ส่งถึงหน้างานพร้อมเทคอนกรีตจากรถโม่ ช่วยประหยัดทั้งค่าแรง และเวลา รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพได้อีกด้วย

โดยคอนกรีตผสมเสร็จ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ที่ใช้กันในบ้านเรา คือ

  1. คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป
  2. คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม

โดยมีการแบ่งประเภทตาม Slump ด้วย (Slump คือ ค่าความหนืดของคอนกรีต หาก Slmup น้อย คอนกรีตจะไหลได้ดี) ได้แก่ Slump ปกติ Slump 0 นอกจากนี้หน่วยที่ใช้เรียก ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในบ้านเรา จะใช้ทั้ง Cube และ Cylinder แต่นิยมใช้ Cube มากกว่า (สามารถดูตารางเปรียบเทียบ คอนกรีต (รอบทความออก))

การสั่งซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ ดอกบัว

  1. แจ้ง ประเภทคอนกรีตที่ใช้ พร้อมกับระบุ KSC และหน่วยเรียก (Cube / Cylinder)
  2. แจ้งสถานที่หน้างาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเท (เช่น ขอราง PVC ด้วย)
  3. ตรวจสอบใบเสนอราคา ระบุวันที่ต้องการใช้
  4. ชำระเงิน เตรียมหน้างานให้พร้อม เมื่อคอนกรีตไปถึง สามารถเทได้เลย

ข้อควรระวังในการสั่งซื้อคอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว

  1. หากหน้างานไม่พร้อม ควรแจ้งโรงงานล่วงหน้า ก่อนรถขนส่ง จะวิ่งออกจากแพลนท์​ (เพราะเมื่อผสมคอนกรีตแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ นำกลับไปใช้ใหม่ได้)
  2. หากฝนตก กรุณาแจ้งโรงงานล่วงหน้า
  3. การสั่งคอนกรีตผิดประเภท (เช่น สั่งกันซึม แต่ไปส่งเป็นธรรมดา และไม่ได้ตรวจสอบกัน)

เฟสบุ๊คอาณาจักรนายช่าง

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 240ksc (CUBE)

฿2,810.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 280ksc (CUBE)

฿2,850.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 300ksc (CUBE)

฿2,890.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 320ksc (CUBE)

฿2,930.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 350ksc (CUBE)

฿2,980.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 380ksc (CUBE)

฿3,040.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 400ksc (CUBE)

฿3,110.00

คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม ดอกบัว

คอนกรีตผสมกันซึม ดอกบัว 420ksc (CUBE)

฿3,180.00