ไวร์เมช

ไวร์เมช เป็นเหล็กที่มีลักษณะรูปร่างเป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และจะมีไวร์เมชให้เลือกใช้งานอยู่ 2 แบบ คือ ไวร์เมชชนิดม้วน และไวร์ชนิดแผง เป็นเหล็กที่มีไว้สำหรับช่วยให้คอนกรีตยึดเกาะกันมากขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคอนกรีตมากยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นตะแกรงเหล็กที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถทนต่อแรงกดทับ และ ทนต่อการรับน้ำหนักที่สูงได้  และ ยังเป็นเหล็กที่มีความยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งเป็นตะแกรงเหล็กที่มีการผลิต ขึ้นมาจากเหล็กรูปพรรณรีดแบบเย็น และ ยังเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีคุณภาพที่สูงมาก ซึ่งในการผลิตจะนำเหล็กลวดมาเชื่อมให้จุดตัดของเหล็กลวดติดต่อกันเป็นตะแกรงเหล็ก เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยมจัตุรัส หรือ เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยมผืนผ้าด้วย และทำให้เหล็กเป็นชิ้นเดียวกัน และ ในการผลิตจะมีการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ อีกทั้งในการผลิตยังเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐาน และ มีความละเอียดในการผลิตมากอีกด้วย และ ในการใช้งานจะเป็นการนำไปใช้งานทดแทนการใช้เหล็กและวิธีการผูกเหล็กธรรมดาได้เป็นอย่างดีมาก อีกทั้งในการใช้งานยังสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน และ ยังช่วยลดแรงงานได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

การผลิตไวร์เมช (ตะแกรงเหล็ก)

ในการผลิตไวร์เมชนั้น เป็นการผลิตมากเหล็กลวดเหล็กรูปพรรณที่มีความแข็งแรงทนทานสูงมาก อีกทั้งในการผลิตยังใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีความละเอียดที่สูงมาก ในการผลิตเป็นการนำเหล็กลวดมาเชื่อมต่อกันให้เป็นตะแกรงเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วทำการเชื่อมให้จุดตัดของเหล็กลวดแต่ละเส้นนั้นติดกันเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้ตะแกรงเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานสูง

คุณสมบัติของไวร์เมช (ตะแกรงเหล็ก)

 1. เป็นตะแกรงเหล็กที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงกดทับสูง และยังสามารถรับน้ำหนักหรือสามารถรับกำลังอัดที่สูงได้เป็นอย่างดี
 2. เป็นตะแกรงเหล็กที่มีช่อตารางที่เท่ากันทุกช่องทำให้สามารถเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับตัวคอนกรีตมากเพิ่มขึ้น
 3. ในการใช้งานตะแกรงเหล็กช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในงานก่อสร้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีคนผูกเหล็ก อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานมากเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ข้อดีในการใช้งานไวร์เมช

 1. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงคนงานได้ เพราะในการใช้งานไวร์เมชนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนผูกลวดเหล็ก ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาในการทำงานและเป็นการลดคนงานไปในตัวด้วยเช่นกัน
 2. เนื่องจากไวร์เมชเป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปจึงสามารถนำมาใช้งานได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการผูกลวดเหล็กก่อนใช้งาน
 3. ไวร์เมชเป็นตะแกรงเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานและยังเป็นตะแกรงเหล็กที่มีขนาดของช่องตาข่ายเท่ากันทุกช่องอีกด้วย
 4. เป็นเหล็กที่มีการผลิตขนาดได้ตามความต้องการที่จะใช้งานได้เลย ไม่ว่าจะใช้งานขนาดไหนก็ตามและสามารถทำการผลิตได้ทั้งเหล็กลวดเส้นเหล็กแล้วก็เส้นใหญ่เลย
 5. ในการใช้งานสามารถนับจำนวนของเส้นเหล็กลวดได้เลย เนื่องจากไวร์เมชสามารถทำเป็นม้วนหรือทำเป็นแผงเหล็กได้
 6. ไวร์เมชเป็นเหล็กที่สามารถนำไปใช้งานและประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น โกดัง ถนน ลานจอดเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนำไวร์เมชมาใช้ในการก่อสร้างถนนมากที่สุด
 7. เป็นเหล็กที่มีคุณภาพและไวร์เมชยังได้มาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM A185-79, BS4483 อีกด้วย
 8. ในการใช้งานไวร์เมชสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตได้ ซึ่งทำให้งานก่อสร้างสามารถแล้วเสร็จทันกำหนด

การใช้งานไวร์เมช

ไวร์เมชเป็นตะแกรงเหล็กที่มีความแข็งแรงมากอีกทั้งยังเป็นตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพและตัวเหล็กยังมีความยืดหยุ่นได้ดีอีกด้วย ซึ่งจะนำไวร์เมชมาใช้งานก่อสร้างต่าง ๆ  ใช้เป็นตัวเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับคอนกรีต และในการใช้งานยังเพิ่มแรงยึดเกาะคอนกรีตสามารถยึดเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังสามารถป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตได้ด้วย อีกทั้งไวร์เมชยังสามารถรับน้ำหนักและแรงกดทับที่สูงได้ดีอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถ ลานจอดเครื่องบิน และที่ใช้กันมากที่สุดคือจะใช้ในการก่อสร้างถนน