ปูนซีเมนต์

•การนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนและหินดินดาน ที่บดเป็นผงและนำไปผสมกัน จากนั้นนำเข้าไปเผาที่เตาอุณภูมิที่ 1,400 องศา
เซลเซียส ส่วนผสมที่ถูกเผาด้วยความร้อนสูงจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันจนกลายเป็นปูนเม็ดซึ่งช่วยให้ยึดประสานกันได้ดี หลังจากนั้นนำปูนเม็ดที่ได้ไปบดผสมกับผงยิปซัมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จนได้ออกมาเป็นผงปูน เมื่อนำผงปูนที่ได้ผสมกับน้ำ หิน และทราย เกิดเป็นปูนซีเมนต์ที่มีความแข็งแรง ยึดเกาะกันดี มีหน้าที่ยึดประสาน มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่นสะพาน ถนน หรือแม้กระทั่ง บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งปูนซีเมนต์มีหลายประเกท โดยแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น ปูนซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำทราย ทั่วไปจะเรียกปูนเทา หรือ ปูนมอร์ตาร์ที่ใช้ก่อ ฉาบ

ปูนเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพงสามรถปรับรูปร่างได้ตามที่ต้องการใช้งานง่าย ในงานก่อสร้างสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าปูนที่เห็นเป็นของธรรมดาๆ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปูนที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรืองานช่าง มีอยู่กี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร เรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านควรรู้เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อปูนแต่ละประเภทในการต่อเติมหรือสร้างบ้านของตนเอง แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างรับเหมา ที่มารับเหมา ก่อสร้างจัดการ ซื้อปูน โดยที่เราไม่ทราบว่าการใช้งานปูนแต่ละประเภทเป็นอย่างไร

  

ปูนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิดดังนี้

1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เป็นปูนปอร์ตแลนด์พื้นฐาน ใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นงาน เสาอาคาร สะพาน ถนน คานคอนกรีต

2.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท2หรือปูนซีเมนต์ดัดแปลง ส่วนมากงานที่จะใช้จะเป็นงานโครงสร้างใหญ่ๆ พื้นที่ๆโดนน้ำทะเล ปูนชนิดนิดนี้ทนทานต่อซัลเฟตปานกลาง งานที่ใช้ปูชนิดนี้เช่น สร้างตอม่อสะพาน หรือ เขื่อน เป็นต้น

3.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3หรือปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว เหมาะที่จะใช้กับงานที่เร่งด่วนหรือต้องการความเร็วในการแข็งตัวของปูน เพราะปูนชนิดนี้จะแข็งตัวเร็วและรับแรงได้มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น งานที่ใช้เป็น งานพื้นสำเร็จ งานเสาเข็ม งาน รื้อถอนเร็ว เป็นต้น

4.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท4หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ทำให้เกิดความร้อนต่ำ ใช้ได้กับงานคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบทำให้ปูนเกิดความร้อนในการแข็งตัวน้อย ทำให้คอนกรีตนั้นไม่เกิดการแตกร้าวง่าย ต้องใช้ปูนที่เกิดความร้อนต่ำ อย่างเช่น งานเขื่อนกั้นน้ำ

5.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท5หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้านซัลเฟตสูง ปูนชนิดนี้จะใช้งานแถวชายทะเลการก่อสร้างที่ติดกับน้ำทะเลหรือใช้ในงานที่มีสภาพดินเค็ม เพราะบริเวณนั้นมีค่าซัลเฟตสูง ใช้งานก่อสร้าง เช่น งานต่อม่อสะพานหรือเสาที่อยู่ไกล้ชายทะเล

ยังมีปูนซีเมนต์อีก2ชนิด ที่นอกจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้ว

1.ปูนซีเมนต์ผสม ใช้ในงานที่รับน้ำหนักไม่มาก เช่น งานโครงสร้างหรืองานก่อฉาบ
2. ปูนซีเมนต์ขาว เป็นปูนซีเมนต์นิยมนำไปตกแต่งบ้านเพื่อให้มีความสวยงาม มีการแข็งตัวของปูนช้า ไม่นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำหนัก

ปูนสำเร็จรูป หรือ ปูนมอร์ตาร์

  • ปัจจุบันในการก่อสร้างที่ใช้ปูนซีเมนต์ มีวัสดุใหม่ๆเข้ามาทดแทนวัสดุเดิม รวมถึงปูนซีเมนต์ก็มีการพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งาน และรวดเร็วกว่าปูนซีเมนต์แบบเดิม เพิ่มการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ปูนสำเร็จรูปมอร์ตาร์คือหนึ่งในนั้น
  • ปูนสำเร็จรูป คือ ปูนที่ไม่ต้องใช้หินหรือทรายเข้ามาผสมเพิ่มอีกแล้ว แค่เติมน้ำสามารถใช้ได้เลย เพราะในหนึ่งถุงปูน มีซีเมนต์ผสมกับหินบดทรายและน้ำยาเคมีแบบผง ผสมมาให้เสร็จในหนึ่งถุง เรียกว่าปูนมอร์ต้า หรือ ที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ปูนสำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ ราคา

 

ปูนมอร์ต้า หรือ ปูนสำเร็จรูป มีประโยชน์มากมายหรือข้อดีดังนี้

1.รวดเร็วและสะดวกผสมน้ำก็สามารถนำมาใช้ได้เลย

2.ลดพื้นที่ในการกองเก็บ เพราะไม่ต้องซื้อ ทรายกับหินเพิ่มเติม

3.มีมาตรฐานคุณภาพ ขนาดทราย หรือ หินบดที่ผสมอยู่ในถุงปูน

4.ทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน  ปูนซีเมนต์ ราคา

5.ส่วนผสมตามมาตรฐาน ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของช่าง

https://www.facebook.com/Anajaknaichang