ฝ้าภายนอกระบายอากาศ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ฝ้าภายนอกระบายอากาศ เป็นการนำสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ไปทำเป็นฝ้าเพดานนั้นสามารถทำได้ และ มั่นใจในคุณภาพ และ คุณสมบัติ ของสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เนื่องจากมีการผลิต และ ออกแบบให้สมาร์ทบอร์ด สามมารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างหลากหลาย เช่น ฝ้าภายนอก ฝ้าภายใน พื้น เป็นต้น อีกทั้งยังมีการผลิตด้วย เทคโนโลยี ที่มีความทันสมัย และ ใช้ส่วนประกอบ ในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งผลิตจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายซิลิก้า และเส้นใยที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ จึงทำให้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ฝ้าภายนอก เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ ความแข็งแรง ความทนทาน สามารถทนน้ำ และ ทนต่อความชื้นได้ดีเยี่ยม ซึ่งในการใช้งาน สามารถทำให้บ้าน หรือ อาคารมีความเย็นสบาย เพราะเป็นฝ้าที่ สามารถระบายความร้อนได้ดี และ ฝ้าภายนอก เอสซีจี นั้นมีให้เลือกใช้งาน หลากหลายแบบ เนื่องจากเป็นฝ้า ที่มีรูระบายอากาศ และ เป็นฝ้าที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วจากการผลิต

อุปกรณ์ และ โครงคร่าวที่ใช้ในการติดตั้งฝ้า เอสซีจี

 1. ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (ขนาดตามที่ต้องการจะใช้งาน)
 2. โคร่งคร่าว ซึ่งจะใช้โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง หรือ จะใช้เหล็กกล่อง ในการติดตั้งก็ได้
 3. ตะปูเกลียวปลายแหลม หรือ ตะปูตอกไม้
 4. ตะปูเกลียวยึดฝ้า ปลายสว่าน
 5. กาวยาวแนว โพลิยูรีเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
 6. กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี

ขั้นตอนการติดตั้งฝ้าภายนอกระบายอากาศ สมาร์บอร์ด เอสซีจี

 1. ก่อนที่จะทำการติดตั้งฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จะต้องมีการกำหนดพื้นที่ ที่จะทำการติดตั้งโครงคร่าวเสียก่อน
 2. ลงมือติดตั้งโครงคร่าว จะต้องมีการกำหนดระยะพื้นที่ให้แม่ยำ ซึ่งจะต้องกำหนดจุด โครงคร่าวหลักระยะห่างต้องไม่มากกว่า 80 เซ็นติเมตร และ โครงคร่าวซอยต้องมีระยะห่างไม่มากกว่า 40 เซ็นติเมตร
 3. เมื่อทำการติดตั้งโครงคร่าวเสร็จแล้ว ทำการติดตั้งแผ่นฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เข้ากับโครงคร่าวที่ได้ทำการติดไว้ ซึ่งในการติดตั้งฝ้าภายนอกจะต้องมีการยึดด้วยตะปูเกลียวยึดฝ้าปลายสว่าน
 4. หลังจากทำการติดตั้งฝ้าเสร็จแล้ว ทำการปิดรอยต่อฝ้า ด้วยกาวยาแนวโพลียูริเทน สมาร์บอร์ด
 5. ทำการปิดรอบหัวตะปูด้วยยาแนว
 6. เมื่อติดตั้งฝ้า และ ยาแนวเสร็จแล้ว จะต้องทำการทาสีฝ้า ควรทำการทาสีรองพื้น ก่อนหนึ่งรอบ ก่อนที่จะทำการทาสีจริงลงไป เพื่อให้สีนั้นมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง และ ข้อแนะนำในการใช้งานแผ่นฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

 1. ในการใช้งานฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จะต้องนำไปใช้งานให้ถูกต้อง และ เหมาะสมกับ ลักษณะการใช้งาน ของแผ่นฝ้าเพดานด้วย เพื่อที่จะได้ใช้งานแผ่นฝ้าภายนอก ได้อย่างมีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานสูงสุด และ เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นฝ้า เกิดชำรุดเสียหาย เพราะหากนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสมแผ่นฝ้าเพดาน ก็อาจจะเกิดการหัก การชำรุดเสียหายได้
 2. ในการใช้งาน หรือ ทำการติดตั้งแผ่นฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จำเป็นที่จะต้อง ทำการติดตั้งให้ถูกต้องตามคู่มือการติดตั้ง และ การใช้งาน อีกทั้งในการติดตั้ง ควรใช้อุปกรณ์ในการติดตั้ง ที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเพื่อให้โครงสร้างฝ้าเพดาน มีความแข็งแรง และ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพราะหากทำการติดตั้งแบบไม่ถูกต้อง และ ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเป็นอันตราย ต่อผู้ใช้งานนั้นเอง
 3. ในการใช้งานหรือทำการติดตั้ง หากต้องทำการเจีย การตัด การเจาะแผ่นฝ้า เอสซีจีนั้น จำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากในการทำงานให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเศษฝุ่นที่เกิดจากการ ทำงานเข้าสู่ร่างกาย เพราะถ้าหากเข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

คุณสมบัติ และ ข้อดีของฝ้าภายนอก เอสซีจี

 1. ฝ้าภายนอก เอสซีจีเป็นฝ้าที่มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน
 2. ฝ้าภายนอก เอสซีจีเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อความชื้น และ สามารถทนต่อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวฝ้าภายนอก เอสซีจี ไม่เกิดการพองหรือบวมน้ำ ซึ่งจะไม่มีการชำรุดเสียหาย
 3. เป็นวัสดุที่สามารถป้องกัน ปลวกจะกัดกิน เนื่องจากฝ้า เอสซีจี มีการผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ และ มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน
 4. ฝ้าภายนอก เอสซีจี ในการใช้งานจะมีคุณสมบัติ ที่ทำให้บ้านมีความเย็นสบาย อีกทั้งยังสามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากฝ้าภายนอกมีการเซาะร่อง จึงทำให้อากาศผ่านได้ง่าย จึงทำให้บ้านไม่สะสมความร้อนไว้นั้นเอง