ปูนทีพีไอโพลีน(TPI)

ปูนทีพีไอโพลีน(TPI)  เป็นปูนที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภทด้วยกัน ทั้งปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นจะแตกต่างกันที่การใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทอีกด้วย ปูนทีพีไอนั้นสามารถใช้ได้กับหลากหลายในงานที่เกี่ยวข้องการก่อสร้าง ทั้งก่อและฉาบ ด้วยมีคุณสมบัติที่มีความไหลลื่น ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย ทั้งยึดมีการยึดเกาะที่ได้ดี มีการอุ้มน้ำที่สูง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จะทำให้ได้งานที่ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังมีความสวยงาม เรียบเนียน แข็งแรง ทนทานอีกด้วย  ทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง ช่วยประหยัดได้ทั้งเงินและเวลาในการทำงานอีกด้วย

ปูนทีพีไอยังได้รับมาตรฐานการรับประกันคุณภาพปูนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

1.ปูนทีพีไอเขียว

เป็นปูนที่ได้จากการผสมกันระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 และวัสดุเฉื่อย ซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่กำหนดคือมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 อีกทั้งปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติที่ยืดหดตัวไม่มาก เป็นคุณสมบัติที่จะไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่สิ่งก่อสร้าง และปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานคอนกรีตทั่วไป งานก่อ งานฉาบหรืองานก่อสร้างที่มีขนาดเล็กและงานที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง เช่น งานถนน งานวบ่อและใช้ในการผลิตโอง เป็นต้น

  1. ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

เป็นปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านซัลเฟตสูง และปูนซีเมนต์ประเภทนี้เป็นปูนที่ใช้เฉพาะงานขุดเจาะบ่อน้ำมัน อีกทั้งยังสามารถใช้งานในสภาวะที่มีความกดดันและมีอุณหภูมิที่สูงและใช้ได้ในระดับความลึกต่าง ๆ อีกด้วย และยังมีคุณสมบัติที่สามารถแข็งตัวและไหลได้รวดเร็วซึ่งเป็นข้อดีในการทำงานเพราะจะทำให้กำหนดเวลาในการก่อสร้างที่แน่ชัด และในการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสถาบันอเมริกัน ปิโตรเลียม ตามที่กำหนดไว้

  1. ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ (สูตรใหม่)

ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานฉาบ และมีองค์ประกอบคือปูนซีเมนต์และสารเคมีที่มีคุณภาพพิเศษซึ่งจะผสมกันมาเรียบร้อยในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงทำให้ได้เนื้อปูนที่มีความเหนียว ไหลลื่นมาก ซึ่งทำให้ในการใช้งานมีความยึดเกาะดี มีการอุ้มน้ำได้สูง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาการแตกการร้าวได้ดีมาก และไม่มีการหลุดหล่อนของปูนและทำให้สิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงทนทานและอยู่ถาวรอีกด้วย ในการใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายและยังช่วยเบาแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ อีกทั้งปูนซีเมนต์ประเภทนี้เป็นปูนที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน   Masonry Cement ASTM C 91 Type N

ประเภทของปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เช่น

  1. ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M309) :

ปูนประเภทนี้เป็นปูนสำเร็จรูปชนิดแห้ง ซึ่งมีการผลิตที่ได้จากการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ได้มาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555 และหินบดละเอียดที่มีการผ่านกระบวนการคัดสรรถึง 2 รอบเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่ดี อีกทั้งในการผลิตยังมีการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มคุณสมบัติให้มีความแข็งแรงมีความยึดเกาะได้ดีมาขึ้น ซึ่งปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้ในงานก่อผนังภายในและภายนอกของอาคารและบ้านที่อยู่เหนือระดับดิน อีกทั้งยังเป็นปูนที่ได้มาตรฐาน มอก.598-2547 อีกด้วย

  1. ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310 :

เป็นปูนสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งปูนประเภทนี้ได้จากการผสมกันระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และหินบดละเอียดที่มีกระบวนการคัดสรรถึง 2 รอบ อีกทั้งยังมีการเพิ่มสารเคมีที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปูนทีพีไอประเภทนี้มีคุณสมบัติที่ดี เช่น มีความเหนียว สามารถยึดเกาะผนังได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งสามรถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเป็นปูนที่มีมาตรฐานรองรับคือ มอก.2706-2559 อีกด้วย

  1. ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100) :

เป็นปูนที่เหมาะกับการใช้ฉาบตกแต่งผนังที่ต้องการความสวยงามและความละเอียด ซึ่งเป็นปูนที่ได้จากการผสมกันระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับหินบดละเอียดที่มีการคัดสรรมาอย่างดี และยังเป็นปูนที่ได้มาตรฐาน มอก. 1776-2542  อีกทั้งยังมีการเพิ่มสารเคมีทีมีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำได้ดี สามารถทำการฉาบหรือใช้งานได้ง่ายและยังช่วยลดปัญหาการแตกร้าวของงานได้ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

4.ปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไป M200:

เป็นปูนสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานผนังอิฐมอญหรือบล็อกคอนกรีต ใช้งานได้ทังภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานการรองรับมอร์ตาสำหรับฉาบอีกด้วย มีคุณสมบัติในเรื่องการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบได้ง่าย ทำให้ช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย