ปูนทีพีไอโพลีน(TPI)

ปูนทีพีไอโพลีน(TPI)  เป็นปูนที่มีให้เลือกใช้งาน หลากหลายประเภทด้วยกัน ทั้งปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ซึ่งในแต่ละประเภทนั้น จะแตกต่างกันที่การใช้งาน ด้วยคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละประเภทอีกด้วย ปูนทีพีไอนั้น สามารถใช้ได้กับ หลากหลายในงานที่ เกี่ยวข้องการก่อสร้าง ทั้งก่อ และฉาบ ด้วยมีคุณสมบัติ ที่มีความไหลลื่น ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย ทั้งยึดมีการยึดเกาะที่ได้ดี มีการอุ้มน้ำที่สูง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จะทำให้ได้งานที่ออกมา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ ยังมีความสวยงาม เรียบเนียน แข็งแรง ทนทานอีกด้วย  ทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง ช่วยประหยัดได้ทั้งเงิน และ เวลาในการทำงานอีกด้วย

ปูนทีพีไอยังได้รับมาตรฐานการรับประกันคุณภาพปูนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

1.ปูนทีพีไอเขียว

เป็นปูนที่ได้จากการผสมกัน ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 และวัสดุเฉื่อย ซึ่งมีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน ที่กำหนด คือมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 อีกทั้งปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ ( สีเขียว ) มีคุณสมบัติ ที่ยืดหดตัวไม่มาก เป็นคุณสมบัติที่จะไม่ทำ ให้เกิดรอยแตกร้าวแก่สิ่งก่อสร้าง และปูนประเภทนี้ เหมาะกับการใช้งาน คอนกรีตทั่วไป งานก่อ งานฉาบ หรืองานก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก และ งานที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง เช่น งานถนน งานวบ่อ และ ใช้ในการผลิตโอง เป็นต้น

  1. ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

เป็นปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านซัลเฟตสูง และปูนซีเมนต์ประเภทนี้เป็นปูนที่ใช้ เฉพาะงานขุด เจาะบ่อน้ำมัน อีกทั้งยังสามารถ ใช้งานในสภาวะที่ มีความกดดัน และ มีอุณหภูมิที่สูง และใช้ได้ในระดับความลึกต่าง ๆ อีกด้วย และ ยังมีคุณสมบัติ ที่สามารถแข็งตัว และ ไหลได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อดีในการทำงาน เพราะจะทำให้กำหนดเวลา ในการก่อสร้างที่แน่ชัด และ ในการผลิต จะมีการควบคุม คุณภาพให้ได้มาตรฐาน สถาบันอเมริกัน ปิโตรเลียม ตามที่กำหนดไว้

  1. ปูนทีพีไอ สูตรใหม่ (เขียวพลัส)

ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ ที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง และงานฉาบ อีกทั้งยังมีองค์ประกอบ คือปูนซีเมนต์ และสารเคมีที่มีคุณภาพพิเศษ ซึ่งจะผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว ในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงทำให้ได้ เนื้อปูนที่มีความเหนียว ไหลลื่นมาก ซึ่งทำให้ในการใช้งาน มีความยึดเกาะดี มีการอุ้มน้ำได้สูง อีกทั้งยังสามารถป้องกัน ปัญหาการแตกการร้าวได้ดีมาก และ ไม่มีการหลุดหล่อนของปูน และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ที่ได้มาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type N อีกด้วย จึงทำให้ปูนทีพีไอเขียวสูตรใหม่ มีประสิทธิภาพที่มีความแข็งแรงทนทาน คงทน ซึ่งในการใช้งานสามารถจะมีอายุการใช้งานอย่างถาวร และยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ง่ายต่อการนำใช้งาน ช่วยให้งานดำเนินการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ประเภทของปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เช่น

  • ทีพีไอ ปูนสำเร็จรูป M309

ผลิตภัณฑ์ปูนทีพีไอ M309 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตระหว่าง ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ได้มาตรฐาน ASTM C-150 และมอก. 15 เล่ม 1-2555 และหินบดละเอียด ที่มีการผ่านกระบวนการ คัดสรรถึง 2 รอบเพื่อให้ได้คุณภาพ มาตรฐานที่ดี อีกทั้งในการผลิตยังมี การเพิ่มคุณภาพ และเพิ่มคุณสมบัติ ให้มีความแข็งแรง มีความยึดเกาะได้ดีมากขึ้น ซึ่งปูนประเภทนี้ เหมาะกับการใช้ใน งานก่อผนังภายใน และ ภายนอกของอาคาร และ บ้านที่อยู่เหนือระดับดิน อีกทั้งยังเป็นปูน ที่ได้มาตรฐาน มอก. 598 – 2547 อีกด้วย

  • ทีพีไอ ปูนก่ออิฐบล็อคมวลเบา M310

เป็นปูนสำเร็จรูป ที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้ในการ ก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งปูนประเภทนี้ ได้จากการผสมกัน ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และ หินบดละเอียด ที่มีกระบวนการคัดสรรถึง 2 รอบ อีกทั้งยังมีการเพิ่มสารเคมี ที่มีคุณภาพสูง จากต่างประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปูนทีพีไอประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่ดี เช่น มีความเหนียว สามารถยึดเกาะผนังได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งสามรถใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเป็นปูนที่มีมาตรฐานรองรับคือ มอก. 2706 – 2559 อีกด้วย

  • ทีพีไอ ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป  M100

เป็นปูนที่เหมาะกับการใช้ฉาบ ตกแต่งผนังที่ต้องการความสวยงาม และความละเอียด ซึ่งเป็นปูน ที่ได้จากการผสมกัน ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับหินบด ละเอียดที่มีการคัดสรรมาอย่างดี และยังเป็นปูนที่ได้มาตรฐาน มอก. 1776-2542  อีกทั้งยังมี การเพิ่มสารเคมีทีมีคุณสมบัติพิเศษ ในการอุ้มน้ำได้ดี สามารถทำการฉาบ หรือใช้งานได้ง่าย และยังช่วยลดปัญหาการแตกร้าว ของงานได้ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

  • 4.ทีพีไอ ปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไป M200

เป็นปูนสำเร็จรูป ที่เหมาะสำหรับงาน ฉาบโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงาน ผนังอิฐมอญ หรือบล็อกคอนกรีต ใช้งานได้ทังภายใน และ ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน การรองรับมอร์ตาสำหรับฉาบอีกด้วย มีคุณสมบัติ ในเรื่องการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบได้ง่าย ทำให้ช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย