เหล็ก H-Beam หรือ เหล็กเอชบีม

เป็นเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างเป็นหลัก ซึ่งคุณลักษณะที่โดดเด่น คือ จะมีขนาดหน้าตัดตามแนวขวางและแนวนอนเท่ากัน (ดังภาพข้างต้นตาราง X = Y) ซึ่งต่างจากบีมประเภทอื่นๆ ที่จะมีขนาด X และ Y ไม่เท่ากัน ซึ่งจะนำไปใช้งานแตกต่างกันไป

เหล็ก H-Beam มีความยาว 6 เมตร, 9 เมตร และ 12เมตร

ซึ่งหากคุณลูกค้าต้องการใช้ขนาดที่เหล็ก หรือ สั้นกว่า 6, 9, 12 เมตร สามารถแจ้งได้ โดยโรงงานจะตัดให้ตามความยาว โดยทั่วไปจะตัดด้วยแก๊ส ขนาดอาจมี +/- แล้วแต่โรงงาน ถ้าค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องขนาดต้องพอดี ต้องแจ้งโรงงาน หรือ สอบถามค่า +/- จากการตัด

ข้อดีของการใช้ H-Beam

  1. สะดวกต่องานก่อสร้าง (ไม่ต้องรอเวลาเซ็ทตัว หรือ รอต้องไปตัดแต่งหน้างาน)
  2. แข็งแรง คงทน ดูแลรักษาไม่ยาก
  3. โครงสร้างมีน้ำหนักเบา
  4. สามารถติดตั้งได้รวดเร็วหากเทียบกับโครงสร้างประเภทอื่น
  5. ราคาไม่แตกต่างกันมากกับโครงสร้างทั่วไป (คิดเบ็ดเสร็จทั้งของทั้งแรง)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ เหล็ก H-Beam เพิ่มเติมได้ที่นี่

ตารางบอก คุณลักษณะต่างๆของเหล็ก H-Beam

ตารางเหล็ก H-Beam

ดูเหล็กบีมเพิ่มเติมได้ที่ SYS