คอนกรีตผสมเสร็จ ใกล้ฉัน ใกล้นนทบุรี และปทุมธานี

คอนกรีตผสมเสร็จ มีหลายชื่อเรียกเพราะว่าได้รับความนิยมใช้งานกันแพร่หลายไม่เพียงในประเทศ แต่เป็นทั่วทั้งโลก บ้างก็เรียกปูนผสมเสร็จ หรือ ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่มีบริการคอนกรีตผสมเสร็จ เช่น CPAC (เครือ SCG), INSEE, TPI, BUA, นั่มเฮ็ง, และ V เป็นต้น แต่ในต่างประเทศเขาไม่เรียกคอนกรีตผสมเสร็จนะ เขาจะเรียกกันว่า Ready Mixed Concrete, Ready-mix Concrete, หรือ RMC เช็คราคา คอนกรีตผสมเสร็จ ใกล้ฉัน ที่นนทบุรี และปทุมธานี ที่

ไลน์@ : @273oyqga เฟสบุ๊คนายช่างNetwork

หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

สารบัญ

วิวัฒนาการของคอนกรีตผสมเสร็จ (สั่ง คอนกรีตผสมเสร็จใกล้ฉัน คลิกที่นี่)

ย้อนกลับไปในยุคก่อนคริสต์ศักราช ราว ๆ ยุคโรมัน มนุษย์เราก่อสร้างโดยใช้วัสดุใด ๆ ก็ตามที่หาได้จากธรรมชาติ ยังไม่มีคอนกรีตผสมเสร็จให้ใช้เหมือนยุคปัจจุบัน (หรือ Modern Era) ทำให้การก่อสร้างส่วนใหญ่จะทำจาก ดิน ไม้ แร่หิน ที่นำมายึดเข้าไว้ด้วยกันในการสร้างบ้านพักอาศัย แต่การใช้วัสดุแบบนี้ก็ไม่ตอบโจทย์การสร้างบ้านพักอาศัยได้เสมอไป  เพราะการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้วัสดุเยอะ และน้ำหนักที่กดทับลงมาก็ยิ่งทำให้ต้องใช้พื้นที่รับน้ำหนักเยอะ ซึ่งทำให้พื้นที่ใช้สอยน้อย เช่น รัฐสภาโรมัน พีระมิดคูฟู ในเมืองกีซา อียิปต์ และกำแพงเมืองจีน เป็นต้น

ถูกเรียกออกไปหลายชื่อ แต่หลัก ๆ แล้วก็จะมีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ น้ำ หิน ทราย และน้ำยาผสมคอนกรีต หลังจากผสมแล้วก็จะได้คอนกรีตเหลว โดยจะมีระยะเวลาแข็งตัวอยู่ที่ 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง แล้วแต่อัตราส่วนผสม โดยจะถูกผสมจากโรงงาน หรือ concrete plant จากนั้นก็จะเทใสรถโม่ เพื่อไปส่งที่หน้างานก่อสร้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ห่างกันไม่เกิน 15 กิโลเมตร เพราะว่ามีอายุสั้นเพียง 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และหลังจากเทปูนลงไปแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที จึงจะเริ่มแข็งตัว และการเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ก็ต้องดูหลายอย่าง ทั้งราคา ชั้นคุณภาพ ระยะเวลาของกำลังอัด ค่าการยุบตัว ระยะทางส่ง เพราะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ และราคานั่นเอง

คอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัว

คอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว คือ คอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่สามารถแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานด้วย อีกทั้งยังเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดให้เลือกใช้อย่างหลากหลายอีกด้วย เช่น คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 180 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 350 เป็นต้น คอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวเป็นปูนที่สามารถแข็งตัวได้เร็วภายในเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วย และยังสามารถรับแรงอัดได้มากตามการใช้งานด้วย อีกทั้งยังสามารถรับแรงอัดได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไปอีกด้วย ซึ่งหากครบเวลาที่กำหนดตัวคอนกรีตก็จะมีคุณภาพเต็มที่อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันคอนกรีตผสมเสร็จตราดอกบัวยังเป็นที่นิยมในการใช้งานอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการใช้ในงานการสร้างสะพาน การสร้างถนน การทำเสา เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในยุคสมัยที่เร่งรีบในปัจจุบันด้วย อีกทั้งหารต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานควรเลือกให้มีการบ่มคอนกรีต วิธีการผลิต และขั้นตอนการขนส่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปของคอนกรีตผสมเสร็จ

โดยคอนกรีตผสมเสร็จ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆที่ใช้กันในบ้านเรา คือ

  1. คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป
  2. คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม

โดยมีการแบ่งประเภทตาม Slump ด้วย (Slump คือ ค่าความหนืดของคอนกรีต หาก Slmup น้อย คอนกรีตจะไหลได้ดี) ได้แก่ Slump ปกติ Slump 0 นอกจากนี้หน่วยที่ใช้เรียก ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในบ้านเรา จะใช้ทั้ง Cube และ Cylinder แต่นิยมใช้ Cube มากกว่า (สามารถดูตารางเปรียบเทียบ คอนกรีต (รอบทความออก))

การสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

  1. แจ้ง ประเภทคอนกรีตที่ใช้ พร้อมกับระบุ KSC และหน่วยเรียก (Cube / Cylinder)
  2. แจ้งสถานที่หน้างาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเท (เช่น ขอราง PVC ด้วย)
  3. ตรวจสอบใบเสนอราคา ระบุวันที่ต้องการใช้
  4. ชำระเงิน
  5. เตรียมหน้างานให้พร้อม เมื่อคอนกรีตไปถึง สามารถเทได้เลย

ข้อควรระวังในการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จดอกบัว

  1. หากหน้างานไม่พร้อม ควรแจ้งโรงงานล่วงหน้า ก่อนรถขนส่ง จะวิ่งออกจากแพลนท์​ (เพราะเมื่อผสมคอนกรีตแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ นำกลับไปใช้ใหม่ได้)
  2. หากฝนตก กรุณาแจ้งโรงงานล่วงหน้า
  3. การสั่งคอนกรีตผิดประเภท (เช่น สั่งกันซึม แต่ไปส่งเป็นธรรมดา และไม่ได้ตรวจสอบกัน)

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ไลน์@ : @273oyqga เฟสบุ๊คนายช่างNetwork

หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

>>>กลับไปที่สารบัญ<<<