ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่ง CP015/B ชนิดฉาบบางสีขาว(20กก.)