กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ตราลูกดิ่ง CP026 ชนิดติดกระเบื้องทั่วไป(20กก.)