ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่ง CP015/K ชนิดฉาบบางสีเทาอ่อน(20กก.)