พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 600 x 2400 x 3.5 มม.