พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 1200 x 1200 x 8 มม.