พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 600 x 1200 x 4 มม.