ไม้พื้นเฌอร่า รุ่นเซาะ 3 ร่อง ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี สีรองพื้นขาวมะลิ