ไม้ปิดกันนกเฌอร่า สำหรับหลังคาไตรลอน 0.8x15x300 ซม.