ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีไอซ์ซี่ บลู 0.5x50x150 ซม.