ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีไอซ์ซี่ บลู 0.5x50x120 ซม.