ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 0.5x50x120 ซม.