ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 0.5x50x60 ซม.