ไตรลอน ห้าห่วง คูลซีรีย์ สีโพลาร์ไวท์0.5x50x60 ซม.