โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ GYPFRAME® XL50