โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ GYPFRAME® ML50A