แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน เคิฟลอน สีขาวใส ขนาด 0.55×1.20 ม. 1.2 มม.