แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน พรีม่า สีขาวขุ่น ขนาด 0.55×0.65 ม. 1.2 มม.