แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน ลอนคู่ สีขาวใส ขนาด 0.50×1.50 ม. 1.2 มม.