แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด สีเขียวอันดามัน ขนาด1.05×6 ม.