พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 600 x 2400 x 4 มม.